— Jeg er uinteressert i hva hun hadde foretatt seg. Det er en feilslutning å tro, som alle synes å gjøre, at jeg skulle ha levd og åndet for hva Ingse Rønnestad skulle bedrive, var et av svarene Ramsland ga på en av flere versjoner av det samme spørsmålet fra rettspsykiateren.

Høyersten undret seg også over hvorfor den drapstiltalte 39-åringen ga så konsise svar på spørsmålene til forsvarer Harald Stabell, mens påtalemyndighetens og dommerens spørsmål gjerne er besvart med lange utredninger.

— Ofte husker jeg ikke spørsmålet engang, sa rettspsykiateren, uten at Ramsland ga noe svar.