Grimelund arrangerte møtet, og hadde på forhånd sendt ut invitasjoner både til politikerne og til alle åsanebedrifter med over 35 millioner i omsetning.

Lavt fremmøte

Møtet handlet om fremtidig bybane til Åsane, et tema som hadde klart å engasjere til sammen 23 næringslivsledere og politikere. Både byråd Lisbeth Iversen (KrF) og bystyrepolitikerne Ruth Grung (AP), Anders Skoglund (V) og Lillian Blom (SV) prioriterte dette møtet. Antallet bydelspolitikere var skuffende lavt, og bestod av bydelsstyreleder Guttorm Alvsaker (FrP), bydelsstyremedlemmene Norvald Vikne (FrP) og Lillian Vangberg (AP) og leder av Åsane Senterparti Haakon Lønning Aarø.

Hvem hva hvor

Fra kommunen stilte plansjef Mette Svanes og bybanedirektør Rune Haugsdal, mens næringslivet stilte med blant andre daglig leder Nina Schanche Nilsen (Åsane storsenter), planlegger og tidligere BT-journalist Gunnar Wiederstrøm (Opus), daglig leder Tom Haukedal (Haukedal AS) og leder Jan Olav Jørgensen (Tertnes Holding).

– Jeg hadde håpet på full sal, åpnet Andreas Grimelund, og fortalte at det var bystyrepolitiker og åsabu Kjersti Toppe som hadde oppfordret ham til å arrangere dette møtet, etter at han inviterte til et lignende møte i Gjensidigegården i slutten av august.

Næringslivet viktig

– Min rolle er upolitisk, fortsatte han.

– Jeg er her som næringslivsaktør. Men jeg har stor tro på bybanen, og at den er bra for næringslivet og byen.

Behovet for bedre kollektivtransport mellom Sentrum og Åsane er økende, med økt trafikkmengde, kødannelser på innfartsåren og sterk befolkningsvekst.

– Ønske mitt er at Flesland, Fyllingsdalen og Sotra ikke prioriteres foran Åsane, sa Grimelund.

– Skal vi unngå dette, må næringslivet og politikerne i bydelen mobilisere til innsats.

Les mer på www.aasanetidende.no

Er kollektivtilbudet til Åsane godt nok? Diskuter her:

HVOR VAR NÆRINGSLIVET?: – Jeg hadde håpet på full sal, sa Andreas Grimelund (nederst til høyre), som hadde sendt invitasjoner til 55 åsanebedrifter. Kun 12 av de fremmøtte representerte næringslivet.
Magne Fonn Hafskor