— Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har vært i en slik tilstand, forteller mannen på telefon. Etter tre tiår med alkoholmisbruk kjenner han veien som fører inn i en verden av black out, bevisstløshet, koma. Og elendigheten etterpå.

  • Man drikker bare mer og mer, blir stadig mer beruset, inntil man ikke er med lenger. Så mister man bevisstheten. Etterpå er det en helvetes hangover, gjerne med store angstanfall og depresjon. Hvor var jeg, hvem var jeg med, hva har jeg gjort?

I dag omtaler mannen, som vil være anonym, seg som tørrlagt alkoholiker. Han er medlem i Anonyme alkoholikere (AA).

- Bekymringsfullt

Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og Norsk pasientregister viser at stadig flere blir behandlet for alkoholforgiftning. I 1999 var tallet 969, i fjor var tallet nesten 1900.

  • Det er en bekymringsfull utvikling vi ser, men samtidig er det ikke spesielt overraskende. Det gjenspeiler blant annet at det er et stigende alkoholforbruk i befolkningen, og at misbruket øker, sier overlege Olav Lutro ved medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

Avdelingen hans mottar mellom 20 og 30 personer hver måned som er alkoholforgiftet.

  • Rundt halvparten av dem som blir lagt inn er personer som har slitt med alkoholproblemer en god stund. De er ofte i fullt arbeid, men har fått en periode der de plutselig ikke klarer å styre alkoholforbruket, sier Lutro.

Han mener en er avhengig av å få flere behandlingsplasser for rusavhengige for å få antallet tilfeller av alkoholforgiftninger ned.

Kan være dødelig

Også Bergen legevakt har i løpet av den siste tiårsperioden merket en økning i personer med alkoholforgiftninger. De har ikke tall fra de siste årene, men i 2007 ble nærmere 1000 personer behandlet. Mens sykehuset har flest pasienter som har hatt et langvarig alkoholproblem, opplever legevakten å få inn mange ungdommer. Rundt en tredjedel av dem som ble behandlet der i 2007 var under 25 år.

— Alkoholforgiftning kan være svært alvorlig, i verste fall er det dødelig. Akutt alkoholforgiftning kan føre til at man mister bevisstheten og får pusteproblemer. Man risikerer også kroniske skader i hjernen og i indre organer som lever og bukspyttkjertel, særlig ved langvarig bruk, sier lege Lars Atle Soldal.

Han sier det er hovedsakelig i helgene at de får inn personer med alkoholforgiftning.

  • Det kan være ungdommer som prøver alkohol for første gang. Ungdom generelt tåler ikke så mye alkohol før de blir overstadig beruset. Også foreldrene har et ansvar, og det er viktig at de har en god dialog med barna sine, sier Soldal.

Trenger mer behandling

Mannen i AA håper imidlertid at de med langvarige alkoholproblemer snart blir prioritert i helsevesenet. Han forteller at de verste forgiftningene gjerne kommer etter lang tids drikking.

  • Hvis man legges inn - det skjer ikke så mye annet enn at man blir skrevet ut igjen. Eller man stikker av fra sykehuset. Det løser ingenting, sier han.
  • En måned på klinikk er vel og bra, og kan være en god start. Men er man alkoholiker må det langvarig behandling til. Kunsten er å erkjenne at man har et problem. Ofte må noen andre ta tak i deg, sette foten ned. Enten familie, venner eller jobben. Ellers kommer man gjerne etter hvert til et punkt der man ikke orker mer. Mange av mine venner er døde. Noen begår selvmord, andre bestemmer seg for å drikke seg i hjel.