Rygg mener statsbudsjettet gir en veldig god beskrivelse av utfordringene storbyene står overfor, men det foreslås ikke en krone til det tiltaket som er viktigst for å løse transportutfordringen, nemlig Bybanen.

— Hvor er sammenhengen mellom valgkampløfter og budsjettet? Hvor er sammenhengen mellom kunnskap om miljø og budsjettet? spør Rygg.

Gjentatte løfter

Han mener bergenserne gang på gang har blitt lovet statlig støtte til Bybanen:

«Audun Lysbakken (SV) sier regjeringen nå har svart på et viktig spørsmål. - Det var om staten ønsker å bidra til bybane-utbyggingen. Det viser vi ved å sørge for en egen post til Bybanen. Dette betyr alt for fremtiden til Bybanen.» BT

«Allerede i valgkampen lovet samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) at de ville ta til følge kravet om en slik pott i den nye transportplanen. Det skjedde etter at landsmøtene til både Ap, SV og Sp hadde vedtatt krav om større statlig medfinansiering av kollektivtransporten i storbyene.» BA

— Mange ønsker seg bybaner, men investeringsbelastningen blir ofte altfor stor for lokale myndigheter. Derfor mener vi at staten bør forsøke å stimulere med hjelp av en slik pott, sier Langeland til VG Nett. VG

«I en uttalelse som ble vedtatt under landsmøtet på Lillestrøm søndag går SV inn for nasjonal satsing med en egen bybanepott fra staten samt etableringen av et nasjonalt kompetansemiljø.» NRK

«For det er nemlig ikke klart hvor mye det skal bevilges til utbyggingen av Bybanen. Det er for tidlig mener samferdselsministeren.

— Det ville være altfor tidlig å røpe. Vi vet for lite, både om omfanget og innretningen i dag. Det er derfor vi har en egen konseptvalgutredning, som det heter, ute på høring. Hvordan skal transporttilbudet i Bergen være i fremtiden, spør Kleppa retorisk.» NRK

— Staten bør dekke mesteparten av investeringskostnadene, mener Kjersti Toppe (Sp).

— Vårt mål har hele tiden vært at staten skal dekke i hvert fall 50 prosent, sier Audun Lysbakken (SV). BT

— En ny rød-grønn regjering må forplikte seg til å bidra til at Bybanen i Bergen raskt kan bygges ut til Flesland, Åsane og til Oasen, Loddefjord og Straume via Haukeland sykehus. Rettvenstre

— SV har slåss for Bybanen i 30 år. Vi har et intenst håp om at dette ikke blir første spadetak, men at vi skal få bybane til alle bydelene i Bergen, sier Halvorsen. BA

Savner statlige bidrag

— Bergen har nå snart finansiert tre byggetrinn for Bybanen med bompenger. Mange milliarder er finansiert lokalt uten at staten bidrar i nevneverdig graf, sier Rygg.

Han mener staten burde ha bidratt til å betale regningen for bybaneutbyggingen mot Flesland.

— Prosjektet nevnes i statsbudsjettet, men vi får altså bare ord.

Rygg mener politikerne i Bergen bidrar til en miljøvennlig byutvikling. Han peker på at 80 prosent av boligbyggingen skal skje gjennom fortetting. Det vil si på steder der det alt er både bolig og godt utbygde kollektivtilbud.

— Fra 2016 skal vi bygge mot Åsane, uten statlige bidrag står hele prosjektet i fare. Bergenserne kan ikke ta hele regningen. Ikke er det rettferdig med tanke på statlige bidrag på Østlandet, men det er heller ikke mulig å få til lokalt, fordi bergenserne selv betaler de tre første byggetrinnene.

- Regjeringen har lovet pengene i Nasjonal Transportplan(NTP), men det endelige forslaget kommer først våren 2013. Er ikke du fortidlig ute med din kritikk?

— Dette er bare delvis riktig.Arnatunnelen og E39 Os skulle komme i NTP, men kom (delvis) i statsbudsjettet.Bybanen har vært lovet gang på gang. Den kom ikke istatsbudsjettet og nå er det transportplanen vi skal forholde oss til.Transportplanen er uansett ikke mer bindende enn at det må liggebevilgninger i statsbudsjettet for at pengene skal kunne utbetales. Vi harventet gjennom syv statsbudsjett, men fortsatt har vi ikke fått noenbybanepott. Transportplanene er viktig, men penger er viktigst og de liggeraltså i statsbudsjettene, sier Rygg.

Burde staten satt av penger til Bybanen? Si din mening.