— Situasjonen i sentrum er katastrofal. Vi har mistet mange holdeplasser og fått bare få nye. Disse har vært midlertidige, og så snart publikum har funnet dem, er vi blitt tvunget til å flytte, sier daglig leder Jan Tennfjord hos Norgestaxi Bergen AS.

Rundt 550 drosjer i Bergen må dele 33 oppstillingsplasser i sentrum. For få år siden hadde de mer enn det doble.

Kjører rundt og rundt

Onsdag neste uke er Norgestaxi og Bergen Taxi innkalt til møte hos byråd for miljø og byutvikling. Her skal de sammen med politiet og veivesenet diskutere den vanskelige situasjonen for byens drosjer.

Siden arbeidet begynte med å tilrettelegge bedre for kollektivtrafikk i sentrum, har drosjene flyttet rundt omkring. Det siste året er holdeplassene ved Posthuset og Vågsallmenningen lagt ned og antall plasser på Bryggen er redusert.

— Resultatet blir at mange drosjer ikke finner holdeplasser og kjører rundt og rundt i byen, noe som ikke er særlig miljøvennlig. Publikum opplever situasjonen som forvirrende. De har problemer med å finne oss når holdeplasser dukker opp for så å forsvinne igjen kort tid etter, sier Tennfjord.

Lover bedring

— Det er ikke tvil om at drosjenæringen ikke har gode nok forhold. Jeg kan love at vi skal ha et sterkt fokus på å få til bedre forhold for dem, sier byråd for miljø og byutvikling, Nils Arild Johnsen.

— Vi må prøve å finne gode løsninger med publikumsvennlige holdeplasser og ordninger som gjør at drosjene kommer seg raskt inn og ut av sentrum. Vi vil også forsøke å få til korttidsholdeplasser på de mest travle tidene på døgnet, blant annet om natten i helgene, sier Johnsen.