I går skrev Bergens Tidende at det tok seks dager fra Giardia-epidemien ble slått fast til folk ble bedt om å koke drikkevannet. Fra den første smitten ble oppdaget, til det ble slått full alarm tok det hele to måneder.

Tidligere byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er svært overrasket over det hun leste i avisen.

— Det er foruroligende at det tar seks dager fra dette oppdages til kokepåbudet kom. De burde ha gått ut med dette umiddelbart, sier Strøm-Erichsen.

Hun undrer seg også over hvorfor det tok så lang tid å oppdage Giardia-parasitten, og stiller spørsmål ved om kommunen har gode nok rutiner når det gjelder oppfølging av vannkvalitet.

- Hvor er Mæland?

Hun kaller Giardia-epidemien den største sammenhengende krisen byens befolkning har opplevd på lenge. Derfor burde byrådsleder Monica Mæland og hennes byråd vært mer synlige og på banen.

— Jeg er enig i at fagfolkene skal håndtere dette operativt, men det er viktig at en person i politisk ledelse står frem og tar ansvar, sier Strøm-Erichsen, og mener denne personen er byrådsleder Monica Mæland.

Over 1000 personer har hittil blitt smittet av mageparasitten som har funnet sin vei ut i Svartediket. Flere er i gang med sin tredje antibiotikakur. Foreløpig har disse bare fått refundert 200 kroner fra kommunen, som et slags avslag på vannavgiften.

Men det spørs om ikke Bergen kommune kan bli nødt til å punge ut. Kommunen kan bli erstatningsansvarlig i forhold til produktansvarsloven. Dette har ikke kommunen tatt stilling til. Det reagerer Strøm-Erichsen på.

— Dette er et spørsmål jeg ville vært veldig åpen for å diskutere. Askøy betaler for eksempel kjøpevannet til folk hvis drikkevannet er for dårlig. Politisk ledelse bør komme kjapt på banen her, dette er ikke noe som kan vente til en evaluering om lang tid, sier Strøm-Erichsen.

— Det er kommunens ansvar å sørge for sikker vannforsyning, og da må kommunen ta det ansvaret, legger hun til.

- Skyld et politisk spørsmål

Strøm-Erichsen sier at erstatningsansvar er et politisk spørsmål så vel som et juridisk.

Førsteamanuensis Bent Liisberg ved Universitetet i Bergen sier at kommunen kan bli pliktig til erstatning utenom lovverket. Han kaller dette «Ulovfestet skyldansvar».

Dette gjelder dersom kommunen har opptrådt uforsvarlig, blant annet når det gjelder varsling av epidemien.

— Det er mange punkter i denne saken der man kan diskutere om kommunen har opptrådt uansvarlig, sier Liisberg.

Det kan dreie seg om:

  • For sen varsling av alvorlig helsefarlige forhold.
  • Passivitet i forhold til å sjekke kloakken på Ulriken.
  • For sent kokepåbud.
  • Informasjonspolitikken, dvs. at all informasjon er gitt enten via media eller kommunens internettside.

— Disse tingene er absolutt aktuelle å vurdere, sier Liisberg.