• Hvis jeg taper i Høyesterett, er det fritt frem for mobbere på arbeidsplassen, bare de gjør det i lukkete rom.

JOHN LINDEBOTTEN

Frode Sørensen smiler og gestikulerer. Snakker ivrig, virker forekommende og hyggelig. Fra utsiden er det vanskelig å se at denne runde og trivelige karen i midten av femtiårene har gått med selvmordstanker på grunn av mobbing på arbeidsplassen.

I går ettermiddag reiste han hjem igjen fra Oslo til Bergen og Holsnøy etter tre dager på tilhørerbenken i Høyesterett. Saken som Frode Sørensen anla mot bedriften NERA for snart tre år siden, nærmer seg slutten. Han fikk medhold i Bergen Tingrett i mars 2002 og i Gulating lagmannsrett i januar 2004.

Nedverdigende atferd

Både tingretten og lagmannsretten kom til at Sørensen hadde vært utsatt for nedverdigende atferd fra en arbeidsleder, bl.a. gjennom kroppsspråk, ved økende press om høyere ytelse, og ved at han ble nektet innflytelse over sin egen arbeidssituasjon. Retten mente at arbeidsgiveren var erstatningsansvarlig, selv om det var sannsynlig at arbeidslederen ikke innså virkningene av sin fremferd. Det dreier seg om forhold som går tilbake til midten av 90-tallet.

For Frode Sørensen endte det med depresjoner og uføretrygd.

Men saken kom altså for retten, og Sørensen fikk medhold i to instanser til tross for at ingen har meldt seg som direkte vitner til det som har skjedd. NERA har anket til Høyesterett for bl.a. å få avklart hvilken form for atferd overfor en arbeidstaker som bør utløse erstatningsansvar.

— Trenger ikke pengene

Frode Sørensen ble tilkjent en erstatning på 1,2 millioner kroner. Ved renter har erstatningen siden vokst til 1,6 millioner, men etter nærmere beregning er den nå justert ned til 900.000 kroner.

— For meg er det helt greit. Jeg trenger ikke pengene. Jeg er gjeldfri og klarer meg bra uansett. Men så er det disse åtte årene med kamp. Det gjelder situasjonen til alle andre som er mobbeofre.

Han understreker hvor viktig det er å være organisert når man kommer i situasjoner som dem han har vært gjennom.

Høyesteretts kjennelse ventes om ca. 14 dager.

MANGE ÅR TILBAKE: - Hvis vi taper denne saken, betyr det at arbeidstakeres rettigheter settes flere tiår tilbake, sier Frode Sørensen.

HÅVARD BJELLAND (foto)