— Hvis dere tenker at det er støy nå, bare vent til vi får trafikkomleggingen i sentrum. Det kommer til å bli heftige runder uansett hva vi gjør.

Det er advarselen fra byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF), som står midt i stormen av debatten om bybanetraseen.

Før byrådet legger frem sin anbefaling til bystyret, så avventer de den økonomiske gjennomgangen som fylkeskommunen har bestilt av de ulike traseene.

Flere utredninger

Byrådet skal også bestille noen utredninger fra egne fagfolk basert på ting partiene i bystyret har spilt inn.

Det er enighet om å fjerne biltrafikk rundt Bryggen og Torget. Det er fantastisk

Byråden gleder seg over at alle er enige om én ting.

— Det er enighet om å fjerne biltrafikk rundt Bryggen og Torget. Det er fantastisk.

Rygg selv er tilhenger av å legge Bybanen over Bryggen og i dagløsning gjennom sentrum. Det mener han vil gi en rekke fordeler.

— Vi skal få rene kollektiv- og sykkelgater. Det blir ingen gjennomkjøring i Vågsbunnen og bilfritt langs Bryggen. Uønsket gjennomgangstrafikk i Sandviken skal hindres.

Fysisk hindring

Et av de sterkeste argumentene mot en bybane over Bryggen har kommet fra antikvariske myndigheter. De frykter banen vil bli en fysisk hindring for Bryggen, og ødelegge den kulturhistoriske opplevelsen. Rygg mener barrierevirkningen ikke lenger er et argument.

— Der mener jeg vi har fått gode løsninger.