• Jeg er åpen for en debatt om hvem som har rett til fjellet og hvilke aktiviteter vi kan tillate i et LNF-område.

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, sier dette i en kommentar til de sterke reaksjonene som er kommet på hennes vedtak om å gi dispensasjon slik at det kan bygges skogsbilvei til Tverrmeisa. Til Bergens Tidende sier hun:

— Vedtaket jeg fattet, følger opp signaler som var gitt av forrige byråd for byutvikling. Byrådet må avveie det vi anser som ulike sports- og friluftsinteresser i ulike saker. Det vil stadig dukke opp nye idrettsgrener som i større grad krever avansert utstyr. Vi bør nå ta en viktig debatt om hvordan vi skal bruke naturen i fremtiden. Hvem har rett til fjellet? Er hanggliding noe vi ønsker velkommen? Er en slalåmløype et inngrep i naturen? Skal vi tillate parkeringsplasser i naturområder ved inngangen til utfartssteder? I hvilken grad skal vi gi bevegelseshemmete atkomst til nye naturområder? Hva legger vi i begrepet friluftsinteresser?

— Jeg inviterer til en til bred, åpen, konstruktiv, offentlig debatt om disse spørsmålene. Den konkrete saken fra Tverrmeisa vil bli behandlet i komité for miljø og byutvikling. Det vil skje i forbindelse med at komiteen må behandle klagen som allerede er bebudet etter at vedtaket om dispensasjonen er blitt offentlig kjent, sier Iversen.

— Har du noen tilknytning til klubben som har søkt om å få bygge den omstridte veien?

— Nei, jeg har verken familiære bånd eller på andre måter tilknytning til dette miljøet, sier Lisbeth Iversen. Hun forteller at hun har fått anonyme hentydninger om at hun har tilknytning til klubben, men overfor Bergens Tidende benekter hun enhver tilknytning til medlemmene i klubben.