• Presten burde bedt for de 30 millioner kronene vi mangler i åpen omsorg, for der handler det om liv og helse, sier varaordfører Kristian Helland (KrF).

I dag skal Helland i nye budsjettforhandlinger med Fremskrittspartiet. Der vil nedlegging av tre skoler være ett av flere svært vanskelige forhandlingstema. Varaordføreren mener kapellan Jan Helge Eggestøl kommer i et veldig vanskelig dilemma ved bare å engasjere seg i Seljedalen skole.

Mer enn et punkt

— Han gjør et punkt i budsjettet til et omsorgstema. Jeg synes det blir vanskelig. Hva med de store problemene vi står overfor i åpen omsorg? spør Helland.

Helland har ikke lyst til å kritisere presten i Fyllingsdalen. Han synes det er vakkert at Kirken engasjerer seg i det som skjer i nærmiljøet. Men han lar det skinne gjennom at dette engasjementet er problematisk. Kirken burde være ytterst forsiktig med å engasjere seg i en av mange svært mange vanskelig budsjettsakene bystyret nå skal behandle.

— Han burde gått i forbønn for politikerne, sier Helland.

— Nå gjør presten det. Han ber for økonomien i byen vår og ber om at politikerne gis visdom og råd når de må ta viktige avgjørelser og følge Guds hellige vilje.

— Det var voldsomt. For hva er Guds hellig vilje? I budsjettsaker må politikere bruke sin sunne fornuft og sitt skjønn. Det dette byrådet har gjort er et tappert forsøk på å finne noen millioner kroner ved å spare på andre budsjettposter, slik at disse kan legges inn i åpen omsorg. Her finner vi noen av byens mest hjelpetrengende. Her er det virkelig nød.

Kostbar skolestruktur

— Er det en belastning for deg som KrF-er å gå i budsjettforhandlinger når Kirken så sterkt har engasjert seg i en sak knyttet til dette budsjettet?

— Nei, det er det ikke. For oss dreier det seg om er å solidarisere seg med dem som ikke kan gå i fakkeltog. Men vi tenker faktisk veldig nøye gjennom hvordan vi skal prioritere.

Helland savner et engasjement for byens svakest både fra Kirken og den kulturelle eliten.

— Vi blir kraftig utskjelt fra byens kulturelle elite for det vi gjør mot byantikvaren. Jeg savnet et tilsvarende engasjement da det Ap-dominerte byrådet trakk ned 61 millioner kroner i åpen omsorg tidligere i høst.

— Ber du selv om hjelp og styrke når du skal gå i budsjettforhandlinger?

— Jeg ber alltid om hjelp til å styre midler og avgjørelser mot dem som trenger det mest. Jeg har stor respekt for skole og nærskole, men jeg tror mange vil ta inn over seg, når skolebehovsplanen rulleres, at Bergen har en veldig kostbar og krevende skolestruktur. Det må vi forholde oss til, sier Kristian Helland.