— De tror visst at vi som går her er veldig rike, men det er vi jo ikke. Vi er bare helt vanlige elever, sier Saha.

Elever som begynner ved Olsvikåsen videregående skole i Loddefjord er pålagt å kjøpe eller leie bærbar pc ved skolestart. Kjøpe de pc, kommer det på mellom 6000 og 10.000 kroner. Ved leie må de ut med minimum 4000 kroner i året.

I tillegg må de betale flere tusen kroner for skolebøker. Førsteklassingene er nødt til å kjøpe nye bøker, ettersom det i høst kommer nye læreplaner i sammenheng med Kunnskapsløftet.

De som begynner i 1. klasse på studiespesialiserende retning - som tilsvarer allmennfag, og som har spansk B-språk - må for eksempel ut med 4749 kroner hvis de kjøper alle bøkene nye. Det er like mye som elevene ved for eksempel 1.klasse på allmennfag ved Bergen Katedralskole må betale. Men de får tilbud om å bruke stasjonær pc gratis på skolen, og har dermed ingen pc-utgifter.

Vil bytte skole

Saha Nuhanovic begynte i 1. klasse på helse- og sosialfag ved Olsvikåsen videregående skole onsdag. Ifølge henne ER det stor forvirring blant elevene.

— Vi fikk ikke noe informasjon om at alle måtte ha bærbar pc på forhånd. Hadde jeg visst det, hadde jeg ikke begynt her. Mange har lyst til å bytte skole, men det går sikkert ikke nå, sier Saha.

Olsvikåsen videregående skole er en av fire digitale pilotskoler i Hordaland, som skal ta i bruk digitale verktøy i utstrakt grad. De andre tre er Kvinnherad vidaregåande skule, Askøy videregående skole og Voss vidaregåande skule. Formålet er å øke læringsutbyttet til elevene og heve den digitale kompetansen.

Saha og kameratene Jonas Rye (16) og Amir Porcic (17) synes Olsvikåsen videregående minner om en privatskole.

— Det er jo ikke bare pc-en vi trenger. Vi må jo ha dyre programmer også, sier de.

Selv om de kan leie pc, tror elevene de fleste kommer til å føle seg presset til å kjøpe.

— Det er ikke gøy å være den eneste i klassen som ikke har egen pc, sier Jonas.

- For lite informasjon

Saha håper å få støtte fra Lånekassen. En elev har rett på støtte til videregående opplæring hvis forsørgerens inntekt er lavere enn 400.000 kroner.

— I likhet med mange andre har jeg hentet skjema på kontoret. Jeg tror nok jeg har rett på stipend, men de pengene skal jo dekke andre ting enn pc. Kjøper jeg pc nå, har jeg ikke råd til bøker, sier hun.

Far til Jonas, Robert Moen, savner informasjon.

— Dette kom veldig overraskende på oss foreldre. Jeg synes det er rart at vi ikke er blitt innkalt til møte. Jeg er ikke kritisk til skolen som sådan, undervisningen blir sikkert bra. Men det burde vært informert om pc-kravet i forkant av studieopptaket, sier Moen.

- Skal ikke være dyrere

Opplæringsdirektør i Hordaland, Svein-Erik Fjeld, sier at det ikke er meningen at det skal være så dyrt.

— I utgangspunktet skal de totale utgiftene ikke overskride summen det normalt koster å gå på videregående skole. Hvis de må ut med 8000 kroner til pc, blir det ikke så mye over tre år, sier Svein-Erik Fjeld.

Han har ikke detaljkunnskaper om Olsvikåsen videregående, men medgir at overgangsfasen er en utfordring.

— Det pågår en storpolitisk diskusjon rundt dette. Jeg forstår at det kan bli mye for enkelte, men målet er altså at det ikke skal koste mer å gå på Olsvikåsen videregående enn på andre skoler. Vi må sørge for at skolene etterlever det, sier Fjeld.

OPPRØRTE: Saha Nuhanovic (16), Amir Porcic (17) og Jonas Rye (16) synes det er feil at de skal betale mer enn andre for å gå på en offentlig videregående skole. Det er dårlig gjort å påtvinge oss pc, sier de. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN
Amundsen, Paul S.