Like før valget i 2003 uttalte nåværende oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit til BT at Klostergarasjen burde stanses. I dag sier byråden at situasjonen etter åpning viser at det hadde vært klokt å se på trafikkavviklingen før bygging.

— Vi har en «hva var det vi sa»-holdning til det hele, sier Skoglund til BT.

— Nå er det sommer og lite trafikk, men likevel store trafikkproblemer. Det er jo tåpelig å stenge anlegget igjen, men det er kanskje mulig å minske kapasiteten eller øke antallet beboerparkeringer slik at inn- og utkjøringen reduseres. Dersom det viser seg at det blir trafikale problemer over tid, må vi ha strakstiltak, og ikke vente i to år med å gjøre noe.

Også RV er fortsatt mot garasjen.

— Vi mener at den er altfor stor i forhold til hva veiene rundt tåler. Løsningen må være å ikke slippe inn flere enn det til enhver tid er mulig å få ut og inn med dagens veikapasitet, sier fylkessekretær Stine Akre.