ØYSTEIN K. LANGBERG

GUNNAR WIEDERSTRØM

Etter at en eiergruppe i Tide tilbød Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) sine aksjer, har DSD nå aksjemajoritet i transportselskapet.

Men så sent som i slutten av september sa konsernsjef i DSD, Steinar Madsen, dette til Bergens Tidende:

— Vi har ingen ambisjoner om å skaffe oss flere aksjer.

Uttalelsene kom etter at selskapet ved en «glipp» hadde kjøpt seg opp til 40 prosent av aksjene, og dermed utløste den lovfestede tilbudsplikten, som sier at aksjonæren må legge inn bud på samtlige aksjer i selskapet. DSD tilbød da aksjonærene 46,40 kroner per aksje, som var den laveste prisen de kunne tilby.

- Overraskende

Nå har pipen imidlertid fått en annen lyd. DSD tilbyr 60 kroner per aksje til alle som vil selge.

— Jeg må jo si at dette kom meget overraskende, sier Terje Ohnstad (Ap).

Sammen med Frp, Sv, Rv og Sp stemte Ap for fusjonen mellom Gaia og HSD i 2006. Os og Bergen hadde en liten aksjeandel i det nye selskapet Tide, som bare ble mindre og mindre gjennom flere emisjoner.

— Jeg advarte mot fusjonen, men ingen i bystyret hørte på meg. Skulle vi først gjort noe, burde vi solgt oss ut av Gaia da, dyrest mulig, sier kulturbyråden.

Warloe mener Bergen kommune kunne fått 200 millioner for sine aksjer den gangen. Hvis de slår til på DSDs nåværende tilbud, vil de få rundt 150 millioner kroner.

— Jeg er skuffet over at de opptrer stikk i strid med det de har gitt uttrykk for gjennom media, sier han.

Warloe nekter for at han er blitt lurt.

— Jeg føler meg ikke lurt. Det som er trist er å konstatere at vi har gitt fra oss en så stor gevinst, sier han.

Negative følger DSD innser at de har handlet annerledes enn de har sagt.

— Vi innrømmer at vi har gjort en helomvending. Ut ifra de erfaringene vi har fått, med manglende interesse fra flere av eierne, bestemte vi oss for å ta kontroll. Dette vil få følger for blant annet styret i Tide, sier konsernsjef Madsen.

Terje Ohnstad frykter nå at aksjeoffensiven fra Stavangerske skal få negative følger for bergenserne.

— Oppkjøpet kan få mye å si hvis det fører til at hovedkontoret blir flyttet ut av Bergen. Dette gir mindre mulighet for innflytelse, og spesielt de ansatte kan få en mer usikker situasjon.

Warloe vil heller ikke utelukke at hovedkontoret flyttes.

— Stavangerske må svare på dette. Men de har jo tidligere vist at de har handlet stikk i strid med hva de har sagt, sier han.

Vurderer salg Nå vil både Warloe og Os-ordfører Terje Søviknes vurdere tilbudet på 60 kroner per aksje.

— Vi har fått dette tilbudet og vi vil naturligvis gjøre en vurdering av det. Men vi er i en veldig låst situasjon. Det er ikke mulig å få alternative kjøpere på banen. Det er som å selge huset ditt og ha én kjøper. Du kan ikke forhandle om prisen, sier Warloe.

Bergen kommune eier i underkant av ti prosent av aksjene i Tide, mens Os kommune eier i underkant av to prosent.

— Vi skal vurdere tilbudet, men vi er ikke i noen god posisjon. Dette er en aksjepost ingen har interesse av. Vi har sagt at vi ikke skal ha slike småposter i selskaper, så vi er nok på vei ut, sier Os-ordføreren.

Bergens Tidende