Mannskapet drar til Middelhavet og FN-oppdrag i Libanon i morgen.

— Er dere godt forberedt? Hva sier familien? spurte hun noen av dem som skal av sted.

Hun ga seg god tid til å snakke med enkeltpersoner blant mannskapet, og viste tydelig interesse for hvordan mannskapene ser på det seks måneder lange oppdraget de skal utføre.

Fire MTB'er og et forsyningsskip er allerede dratt. Mannskapet sendes etter med fly i morgen.

Bare åtte av 68 menige sa nei til å være med på FN-oppdraget utenfor kysten av Libanon.

Soldatene har selv kunnet velge om de ville dra. Denne valgmuligheten eksisterer ikke for offiserene. De har beordringsplikt.

Libanon-mannskapet har vært gjennom tøffe tester etter at oppdraget ble aktuelt.

DRAR I MORGEN: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen snakker med mannskapet som drar til Libanon i morgen på FN-oppdrag.
ARNE COLLIANDER (MMS)