Åsane Tidende skrev tirsdag om bensinstasjonstomten i Hesthaugveien 14, som har stått ubrukt siden 2003. Tomten har vært brukt som tilskudd til park n´ride-anlegget ved Åsane Terminal, og disse rundt hundre plassene har vist seg som en nødvendighet for å dekke behovet ved bussterminalen.

Nå er byggingen av en ny Statoil-stasjon i gang på tomten, og all parkering har opphørt. Dermed har det de siste to ukene ikke vært plass til alle som har ønsket å parkere ved terminalen for å ta buss videre til jobb.

Eier av tomten, Ingemann Bernsen, fortalte i samme artikkel at Bergen kommune først for et par måneder siden tok kontakt om et mulig samarbeid, for å fortsatt kunne dekke behovet for parkering.

– Fagre ord

Dette får bystyremedlem og medlem av Komité for miljø og byutvikling, Lillian Blom (Sv) til å reagere kraftig. Hun opplyser at bystyret behandlet saken om innfartsparkering i mai, og i sakspapirene står det å lese at det er satt av åtte millioner kroner til erverv og sanering av det som betegnes som «den gamle bensinstasjonstomten».

– At ikke Lisbeth Iversen er kommet tilbake til bystyret med informasjon om at erverv av denne tomten ikke er gjennomførbar, eller at det ikke er gjort henvendelser fra kommune sin side, viser at Lisbeth Iversen ikke har en offensiv holdning til å få fortgang i utbygging av innfartsparkering, men at det nok en gang bare blir fagre ord og ingen handling. Hva nå? sier Blom til Åsane Tidende.

Behovet dekket i 2025?

I sakspapirene som er nevnt, er behovet for parkeringsplasser ved Åsane Terminal vurdert slik at det på lang sikt bør være 390 tilgjengelige plasser for park n´ride. I dag er behovet på langt nær dekket, med om lag 200 plasser.

– I sak om innfartsparkering står det «Arealknapphet gjør at på lang sikt er det nødvendig med P-hus for å dekke behovet.» Lang sikt er beskrevet i saken som frem til 2025. Er det ikke på tide at Lisbeth Iversen kommer med sak til bystyret, slik at bystyret kan vedta nye tiltak for å dekke innfartspark behovet i Åsane? Både på kort og lang sikt, spør Blom videre.

Nå oppfordrer Blom Lisbeth Iversen til å innta en mer handlingsorientert rolle i saken, og orientere bystyret underveis i prosessen.

– Det er tydelig at saken om innfartsparkering i Bergen er langt fra offensiv, at den ikke dekker behovet, og at det er lagt inn løsninger som ikke er gjennomførbare, avslutter hun.

Kan få 54 plasser

Lisbeth Iversen bekrefter overfor Åsane Tidende at Samferdselsetaten først tok kontakt med eier av tomten i august i år.

– Etter bystyrets vedtak i mai startet Samferdselsetaten forberedelser til etablering av innfartsparkeringsplasser av ulike deler av byen med særlig fokus på søndre bydel grunnet bybanebygging, og deretter Åsane, grunnet stort press på innfartsparkeringsplasser. Samferdselsdirektøren sendte brev til eier av bensinstasjonstomten åttende august, med forespørsel om kjøp av tomten i Hesthaugvegen. Samferdselsetaten fikk negativ svar på denne henvendelsen, opplyser hun.

Iversen slår imidlertid fast at det likevel ikke ser helt håpløst ut med tanke på parkering ved Åsane Terminal.

– Samferdselsetaten har på bakgrunn i dialog med eier sendt en fornyet forespørsel om leie av areal som kan gi plass til 54 biler, og venter nå på svar på denne forespørselen, sier hun.

Møbelhuset Living har parkeringsareal som er leid av kommunen. Her er det plass til om lag 70 biler. Leieavtalen skal være sagt opp fra kommunens side, men vil ikke være tilgjengelige før i juli 2010.

– Har rapportert

At Lillian Blom etterlyser tilbakemeldinger til bystyret, mener Lisbeth Iversen er grunnløst. Hun hevder å ha rapportert til rett tid.

– Disse forholdene er det informert om til Komité for miljø og byutvikling 23. oktober. Her er for øvrig andre forhold knyttet til arbeidet med innfartsparkering omtalt. Også undersøkelser av midlertidig parkering på C-tomten. Ellers rapporteres det detaljert kvartalsvis på fremdrift og status på de ulike byrådsavdelingens arbeidsområder, slik bystyret inklusiv Lillian Blom har bestemt, sier Iversen til slutt.

Synes du det er for lite handling i forhold til innfartsparkeringen? Skriv din mening i kommentarfeltet.

HVA NÅ? Bystyremedlem Lillian Blom savner engasjement rundt problematikken som nå melder seg med innfartsparkeringen ved Åsane Terminal.
Andreas Isaksen
ÅTTE MILLIONER: I bystyresaken fra mai, er det satt av åtte millioner kroner til erverv og sanering av bensinstasjonstomten. Likevel ble eieren kontaktet først i august.
Andreas Isaksen