Klubben startet som et veddemål mellom kolleger i forskjellige mediebedrifter i Bergen. Da søndagsavisen ble innført fleipet de om hvor lett det var å få stoff på trykk i tabloidavisene på søndagene. Pressemeldinger ble pønsket ut og sendt tabloidene lørdag kveld, alltid underskrevet "Kristen Gislefoss' venner" — og kom stort sett på trykk dagen etter. Meteorologen fikk telefoner sent på kveld der han ble bedt om å kommentere uttalelsene fra klubben.

— Jeg svarte stort sett ja og ha, og lurte jo litt på hva slags folk som fant på sånt. Kjekt å se dem ti år etter, sier Gislefoss.

FEIRET: Meteorolog Kristen Gislefoss ble i går feiret av fanklubben, f.v. Roar Christiansen, Jan Nyberg og Dag Indrebø.
FOTO: EIRIK BREKKE