— Vi føler oss utsatt for en sjofel utmattelsestaktikk. Forsvarsbygg er kyniske, påstår Bjørn Sissener, styremedlem i naboenes interessegruppe Raaderett.

For et drøyt år siden røykte naboene fredspipe med Forsvarsbygg etter et informasjonsmøte inne på Haakonsvern.

— Vi følte at vi fikk forståelse for våre synspunkter. Vi ble lovet grundig informasjon om den videre utbyggingen inne på basen, og skiltes som venner, sier Sissener.

Full fyr igjen

Nå har pipen fått heftig fyr igjen. Striden blusset opp igjen da noen av naboene tilfeldigvis oppdaget en liten annonse i Bergens Tidende før

helgen om utbyggingen av helikoperdetasjementet inne på marinebasen. Kunngjøringen var ment å erstatte individuelle nabovarsler i posten. Frist for å komme med innsigelser var satt til 8. juli.— Hva er dette for en fremgangsmåte? spør Sissener.

— Det er da ikke alle som abonnerer på Bergens Tidende. I tillegg kom kunngjøringen i starten av ferien, sier han.

Slo retrett

Styremedlemmet i Raaderett slo umiddelbart alarm overfor både kommunen og Forsvarsbygg. Det førte til at Forsvarsbygg straks etterkom ønsket om rekommanderte nabovarsler til hver enkelt nabo. Varslene er allerede sendt ut.

— Vi føler at Forsvarsbygg først prøvde å snike seg til en smidigere saksbehandling, sier Bjørn Sissener.

Raaderetts advokat, Lars S. Alsaker, mener det ikke er tvil om at Forsvarsbygg hadde plikt om å nabovarsle byggingen av helikopterbasen på vanlig måte, med brev i posten eller ved personlig fremmøte hos de berørte.

— Heldigvis har Forsvarsbygg rettet seg etter dette da det ble påpekt. Så den saken er nå ute av verden, mener Alsaker.

Forlanger utredning

Det er imidlertid ikke uenigheten om prosessen videre.

Naboene har hele tiden pekt på at Forsvarsbygg bør fremme en vanlig reguleringsplan for tiltaket, og i tillegg utarbeide en egen konsekvensutredning om blant annet støyforholdene. Bergen kommune mener at egen reguleringsplan ikke er nødvendig fordi Haakonsvern allerede er regulert til militære forhold.

— Vi mener at helikopterbasen vil få vesentlig innvirkning for naboene til Haakonsvern, og at det derfor bør utarbeides egen reguleringsplan, sier advokat Alsaker.

Han mener at det også er opplagt at Forsvarsbygg må pålegges å utarbeide en konsekvensutredning.

— Det ser ut for at Forsvarsbygg tar lett på det som har med støy å gjøre. Støyen fra de militære helikoptrene kommer i tillegg til flystøyen fra Flesland. Det er viktig å se på den samlete effekten av dette, sier Alsaker.

Han peker også på at innflygingsbanene må utredes.

Misfornøyd med kommunen

Naboenes interessegruppe er også oppbrakt fordi de mener Bergen kommune spiller på lag med Forsvarsbygg, uten å lytte til naboenes innsigelser. Bjørn Sissener viser blant annet til et brev fra tidligere byråd Lisbeth Iversen der hun skriver følgende: " Bergen kommune mener Forsvaret må behandle ny helikopterbase i tråd med forskrift om konsekvensutredninger".

— Dette er åpenbart ikke fulgt opp. Vi gir oss ikke før kommunen pålegger Forsvarsbygg å utarbeide konsekvensutredning. Virkningene helikopterbasen får for en hel bydel er for store til å fare med harelabb over prosessen, sier Sissener.