To polske gjestearbeidere omkom da huset, som ligger i Fyllingsveien på Laksevåg, brant natt til lørdag.

Politiet har avhørt en del av beboerne i løpet av helgen, blant andre seks av dem som befant seg i bygningen da brannen startet.

— Vi har snakket med dem som har hatt størst sannsynlighet for å kunne si noe om brannutviklingen. Brannen har trolig startet i et sikringsskap i første etasje, sier politioverbetjent Siri Doksæter i bergenspolitiet.

Huset er i så dårlig forfatning at det må sikres før politiets teknikere kan foreta sine undersøkelser. Det skjer tidligst i morgen.

— Nå gjenstår det å komme seg inn i bygningen og undersøke brannstedet, og spesielt området rundt sikringsskapet, sier Doksæter.

- Var godt brannsikret

  • Huset var for øvrig forskriftsmessig brannsikret, sier Doksæter.

Den øverste etasjen, der de to omkomne befant seg, var en fullverdig innredet etasje. Inne i huset var det montert godkjente røykvarslere, som fungerte. På utsiden var det montert godkjente rømningsstiger, som ble brukt under brannen.

Også brannslukningsutstyr var på plass, men dette ble ikke brukt.

— Brannen spredte seg hurtig og huset var overtent ganske raskt, så folk har evakuert i stedet for å slukke. Det var 23 personer i huset da brannen startet. Det er ingen begrensninger på hvor mange som kan bo der. Så langt har vi ikke fått noen indikasjoner på at noe skal være galt, sier Doksæter.

Artikkelen fortsetter under videospilleren.

Oppgradert el-anlegg

Dårlig kapasitet i el-anlegget er et vanlig problem i private hus som blir gjort om til hybler. Kapasiteten på el-anlegget i huset i Fyllingsveien ble mer enn doblet i 2001.

— Anlegget ble oppgradert til å takle en større belastning, sier Helge M. Andersen, daglig leder i BKK Elsikkerhet AS, som driver kontroller av tekniske anlegg.

Da huset ble kontrollert i 1997 var det fire boenheter i huset. Huset hadde da en kapasitet på seks kW. I 2001 ble anlegget oppgradert fra såkalte enfase til trefase. Dette medførte at kapasiteten i el-anlegget kom opp i nesten 16 kW.

— Vi har ikke vært på huset og sett, men rent teknisk høres det ut som et godt dimensjonert anlegg for bruken, sier Andersen.

Når et hus fylles opp med hybler og mange mennesker blir strømbehovet et helt annet, og det kan skape fare om anlegget ikke er godt nok dimensjonert.

— Det er godt å høre at dette ikke virker å være tilfellet i huset som brant på Laksevåg, sier Tor Suhrke.

Han er avdelingsdirektør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, en offentlig etat som har ansvar for å forebygge kriser og andre uønskede hendelser.

— Vi har sett en del tilfeller med branner i boliger med mange gjestearbeidere, hvor det elektriske anlegget ikke har vært dimensjonert for bruken, sier Suhrke.