Det er konklusjonen etter at Multiconsult i går la frem sin rapport om rasårsaken i området.

«Årsakene til skredet har etter vår vurdering hovedsakelig vært en kombinasjon av svært bratt terreng og stor vanntilførsel. Fyllmasser lagt på toppen av skråningen kan også ha vært en medvirkende årsak», skriver geoteknikerne i rapporten.

— Hva ville konklusjonen ha vært dersom rasfaren var kjent før husene ble bygget?

— Da ville konklusjonen ha vært at noe burde sikres før det ble bygd hus på dette stedet, sier geotekniker Arne D. Stordal i Multiconsult.

Utover det ville han i går ikke kommentere ansvarsforholdene.

— Jeg er her for å gjøre rede for hva som skjedde, ikke for jussens i dette, understreket han.

Ble «vasket ut»

Firmaet har undersøkt profilene og grunnen rundt rasstedet. Overflaten består av jordmasser, bundet sammen av torv og trerøtter. Dette laget er to-tre meter tykt på toppen, og i underkant av en meter tykt lengst nede i skråningen.

Under dette jordlaget, oppå grunnfjellet, lå det løse grus- og steinmasser. Rekordnedbøren rasnatten førte til at det rant store vannmasser på fjellet under disse massene. Etter hvert ble det så mye vann at grus og småstein ble «vasket ut» og satt i bevegelse. Dermed ble det øverste jordlaget revet med. Torven og trerøttene klarte ikke lenger å stå imot for kreftene som var i sving. Dermed dundret jord, vann og stein inn i timannsrekken i Hatlestad terrasse og tok to liv.

Brattere rundt

Terrenget rundt selve skredet er enda brattere. Geoteknikerne har ikke foretatt grundige analyser her, men det er grunn til å tro at rasfaren er minst like stor på begge sider av området som raste ut.

— Det behøver likevel ikke være slik. Det kan være andre masser under jordsmonnet der, men vi vet ikke noe om det, sier Arne D. Stordal.

Røket vannledning

Geoteknikerne kom over en røket vannledning like ved der raset ble utløst. Det kan ikke dokumenteres om bruddet oppsto før raset, eller da det ble utløst. Beboerne i Hatlestad terrasse 97 (hjørnehuset der raset ble utløst) har fortalt om sviktende vanntrykk flere timer før raset gikk. Svaret på om terrenget også ble tilført vann fra en mulig røket ledning, får man trolig aldri.

Geoteknikerne har tidligere lansert to alternativer for å sikre omgivelsene mot fremtidig rasfare: Omfattende rassikring av hele skrenten, eller sanering av tolv hus og flytting av veien til der disse husene ligger.

Et tredje alternativ

Bergen kommune lanserte i går et tredje alternativ: Bygge en helt ny veitrasé inn i området. Kombinert med full rassikring kan dette bety at de ødelagte rekkehusene muligens kan gjenreises der de sto.

— Jeg vil tro vi trenger tre-fire uker på å vurdere innholdet i de to geolograpportene og de tre alternativene for fremtidig løsning for Hatlestad terrasse, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Kommunen vil derfor foreløpig ikke kommentere innholdet i geolograpportene.

— Vi skal gi oss tid til å studere dem grundig først, sier byrådsleder Monica Mæland.