• Det finnes jenter i Bergen som må betale 20.000 kroner i måneden i leie for en liten hybelleilighet. I tillegg krever huseierne seksuelle tjenester.

Det forteller Inger Døskeland, jurist i Prostituertes interesseorganisasjon i Norge (Pion). Hun betegner miljøet i Bergen som langt hardere enn i hovedstaden. Trusler og vold — Det virker som kvinnene i Oslo er bedre organisert og snakker mer sammen. Miljøet i Bergen og Stavanger er mer lukket. Dermed utsettes også kvinnen for flere overgrep, sier Døskeland.Pion har fått flere fortvilte henvendelser fra kvinner som selger sex på innemarkedet i Bergen. Huseierne kjenner til at kvinnene tilbyr seksuelle tjenester, og presser dem derfor til å betale skyhøy leie. Enkelte huseiere krever også sex.- I tillegg har vi hatt kontakt med kvinner som blir utsatt for trusler og vold. Ofte vet ikke kvinnenes familie at de driver med denne typen virksomhet. De står helt alene og er derfor sårbare. Beskytter kvinnene Det er i dag ulovlig å leie ut lokaler til prostitusjonsvirksomhet. Døskeland mener denne paragrafen er nødvendig for å gi kvinnene beskyttelse.- På den ene side rammer loven kvinner som slår seg sammen og driver virksomheten innendørs. Men en eventuell lovendring vil gi huseiere fritt spillerom. I dag kan politiet tross alt reagere hvis prostituerte blir presset av utleierne.Døskeland tror ikke nødvendigvis at et innemarked i ekspansjon fører til mindre gateprostitusjon.- Svært mange av de gateprostituerte er rusmisbrukere som ikke har noe valg. De må selge sex for å finansiere misbruket, og har ikke mulighet til å arbeide ved et massasjeinstitutt. «Ren hallikvirksomhet» Politiadjutant Jannicke Fløystad ved Bergen politidistrikt sier at det helt klart er ulovlig å leie ut lokaler til noen som man vet selger sex.- 45-åringen som Bergens Tidende intervjuet, sier han vet at noen av massøsene selger sex. Det er ren hallikvirksomhet, sier Fløystad til Bergens Tidende.I Norge har det vært forbud mot å leie ut lokaler til prostitusjon siden 1995. I august 2000 ble «hallikparagrafen» ytterligere innskjerpet. «Den som leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte, straffes med bøter eller fengsel inntil fem år», heter det i Straffelovens paragraf 202 c. - Hva med huseiere som sier at de ikke har anelse om hva som foregår?- Lovbestemmelsen rammer både dem som har forstått, og dem som burde ha forstått, at det foregår salg av seksuelle tjenester. Uaktsomheten skal være grov, og vil være et bevistema, sier Fløystad.