• Forslag til hurtigbåtruter i Sunnhordland med 35 knops fart er ønsketenkning og helt urealistisk å oppnå.

Fungerende direktør i Norges Sjøoffisersforbund, Tore Gjestrum, ser ingen realisme i det opplegget som fylkesutvalget i Hordaland i dag er anbefalt å vedta.

Flere sentrale personer innen det maritime miljø er hoderystende til forslaget.

— Å «kjøpe» en slik avtale innebærer at man kjøper en tjeneste som ikke kan leveres. Det går ut over passasjerene, er en samstemt reaksjon.

Forslaget innebærer en rutefart på 35 knop (ca. 65 kilometer i timen), i tillegg virker det som det ikke er tatt hensyn til den tiden båtene må bruke til kai.

Ugjennomførbart

— Vi har sett på ruteforslaget og nøkternt regnet ut at det lar seg ikke gjennomføre, sier Karsten Inge Møgster på Møgster.

Båten som er planlagt med avgang fra Bekkjarvik 14.55 skal ifølge ruten være klar til å dra tilbake fra Bergen 16.05. Ifølge ruten skal den være på Rubbestadneset 17.45.

— Ifølge våre beregninger vil den være minst 20 minutter for sen til Bergen, og før den stopper på Rubbestadneset må det regnes med 45 minutter forsinkelse. Dette reagerer vi på, sier Møgster.

— Det er urealistisk, og vitner om hastverksarbeid fra fylkeskommunen for å kamuflere at utvidelse av ruten til Rubbestadneset vil svekke Austevoll. Vi frykter at ruteopplegget sprekker kraftig, slik at Austevoll blir sterkt skadelidende, sier ordfører Helge Andre Njåstad i Austevoll. Han ønsker å beholde dagens struktur.

Austevollingene reiser mannsterke til fylkesutvalgets møte på Solstrand for å protestere mot at «deres» båt også skal betjene Rubbestadneset i den nye planen.

Det er ikke bare Møgster som har regnet på distanser. Det foreligger regnestykker som viser at hurtigbåten må opp i inntil 78 knop (160 km/t) på enkeltstrekninger for å holde ruten sin, når det er satt av nødvendig tid til stopp og kjøring på steder med fartsbegrensninger.

Utilbørlig press

— Generelt kan en fart på 35 knop være mulig å kjøre i på en fin solskinnsdag med liten annen ferdsel, og i en ualminnelig godt merket led. Det er ikke normalen på Vestlandet, så jeg anser hele opplegget til å være urealistisk ønsketenkning, sier Gjestrum, som også er redd for at et slikt ruteopplegg kan være et utidig press på dem som skal bemanne fartøyene.

— Jeg regner med at kapteinene er sitt ansvar bevisst, og selvsagt lar sikkerheten gå foran et urealistisk ruteopplegg. Men det er klart at alle som har ruter å følge, vil prøve så godt som mulig å holde dem, innenfor det som er sikkert. De tenker selvsagt på passasjerer som skal nå videre forbindelser og så videre. Ingen er tjent med urealistiske ruter, sier Gjestrum.

Operasjonstillatelse

Etter hva Bergens Tidende får opplyst vil trolig også operasjonstillatelse til fartøyene gi sterke begrensninger i forhold til å overholde de knappe ruteplanene.

Våre maritime myndigheter har ikke ønsket å uttale seg i en sak som i første omgang anses som et økonomisk anliggende mellom Hordaland fylke og et rederi. Det legges imidlertid ikke skjul på at de ser svært liten realisme i gjennomføring etter de offentliggjorte ruteplaner.

Har kvalitetssikret

Hos samferdselsetaten i Hordaland fylke får Bergens Tidende opplyst at de mener opplegget er realiserbart, og at de har hatt ekstern spesialist som rådgiver. Hvem det er, vil de imidlertid ikke offentliggjøre.