Politiet brukte først pepperspray mot den aggressive hunden, før de skjøt den i brystet med maskinpistol. Men dyret klarte å stikke av, og er fortsatt ikke funnet.

Før den angrep politiet, hadde hunden gått løs på en bonde og lagt på sprang etter biler i bygden Sunnarvik.

Frykter rabies

Veterinær Tønnes Realfsen har aldri hørt om maken til aggressiv oppførsel.

— Hunden bør i aller høyeste grad finnes og obduseres, sier han.

Mange sykelige tilstander kan føre til aggressiv oppførsel hos hunder. Blant de mest fryktede er den smittsomme sykdommen rabies.

— Hvis det var rabies, vil det kunne påvises ved tester av blod eller vev. Ved en obduksjon vil man kunne undersøke om det feilte hunden noe rent fysisk, sier veterinæren, som arbeider ved Dyreklinikken på Stend.

Utenlandsk hund?

Sannsynligheten for at hunden var smittet av rabies, er relativt liten.

— Norge er rabiesfritt i dag, meg bekjent. Men det er mange campingturister i landet for tiden, så helt sikker kan man ikke være, sier Realfsen.

Det som er oppsiktsvekkende ved hundens oppførsel, er at den har angrepet folk helt uten foranledning, mener han. Attpåtil på et åpent jorde.

— Slikt er ikke normal oppførsel for en hund. Dersom hunden blir funnet, bør den undersøkes ved Veterinærinstituttet i Bergen, mener han.

— I så fall bør holdes så intakt og kjølig som mulig inntil obduksjonen kan gjennomføres, sier veterinæren.

- Unormal atferd

Biolog Rune Fjellanger er ekspert på hundeatferd, og driver Fjellanger hundeskole. Han mener også at hunden har oppført seg høyst unormalt, og må obduseres.

— Hvis ingen kan forklare hvorfor hunden har angrepet, bør den obduseres med tanke på sykdommer. Hunden bør finnes igjen så snart som mulig, sier han.

Ettersom det er uklart hvor hunden kom fra, og ingen i bygden vet hvem som eier den, er det ekstra stor grunn til å være på vakt, mener han.

— Vi vet at hunder som har gått ute lenge, er utsatt for smitte fra dyr i naturen, sier Fjellanger.