Oddny Miljeteig (SV) påpeker at det er byråden med mest erfaring etter byrådsleder Mæland som går av.

— Det betyr i en periode et svekket byråd. Når det kommer til bystyret, vil hun bli en politisk tungvekter. Slik sett blir det en gevinst for bystyret med den ballasten hun tar med seg.

Miljeteig mener Iversen har vært den sosiale rettferdighetstankegangen i byrådet.

— Hun har vært støttet godt på vei av byrådslederen. Mæland og Iversen i tospann er noe annet enn det vi ser Oslo, med Stian Berger Røsland og sosialbyråden Anniken Hauglie. Bare se på debatten om tiggere som de har ført der borte.

Varierende innsats

Fungerende gruppeleder for Venstre i bystyret, Erlend Horn, mener Iversen har lagt ned en solid innsats som byråd.

— Det er ingen tvil om at Lisbeth har et stort hjerte for byens svakeste. Når det er sagt, så mener vi at innsatsen som sosialbyråd har vært varierende. For oss fremstår det som om Iversen har hatt lite gjennomslag internt i byrådet, og lite gjennomføringsevneog at det har bidratt til mye rot og uklarhet rundt hva som har vært byrådets politikk overfor for eksempel rusavhengige eller hjemløse, sier han.

Menneskeverd

Marcos Amano i Robin Hood-huset synes det er trist at Iversen går av.

— Vi har hatt et veldig godt samarbeid, og jeg vil benytte anledningen til å takke henne for engasjementet hennes for menneskeverd og nestekjæringgjet. Hun vil bli savnet.

Amano mener Iversen gjennom mange år har hatt et hjerte for de vanskeligstilte, og dem som faller utenfor samfunnet.

— Uten at hun nødvendigvis har fått gjennomslag for alt hun ønsker å få til i byrådet. Jeg håper den neste byråden har et like stort hjerte for dem som faller utenfor i samfunnet, sier han.

- Beklagelig

Leif Jarle Theis, daglig leder i Kirkens bymisjon, beklager at Lisbeth Iversen trekker seg.

— Vi vet vi vil komme til å savne henne. Hun har vist politisk mot og handlekraft innenfor et felt som engasjerer oss.

Theis beklager spesielt at det er saken om romfolk som har vært utslagsgivende, og at dette har påført henne og familien en ekstrabelastning.

— På den ene siden er jeg stolt over at Bergen, i motsetning til Oslo, ikke har forholdt seg likegyldig til den tiggerpakken som kom fra regjeringen. Istedenfor signaliserte Iversen at dette er en gruppe som vi bryr oss om, og kjenner ansvar for. På den andre siden ser vi at det har vært politisk uenighet rundt dette i byrådet.

Theis sier man ikke trenger mye fantasi for å skjønne at det har vært en indre kamp i byrådet.

— Jeg håper byrådet og den nye byråden fortsetter som Iversen har gjort, nemlig å signalisere at de bryr seg om denne gruppen.