Det mener 23-åringens forsvarer, advokat Per Magne Kristiansen. Han prosederte i går på full frifinnelse av kvinnen.

Skulle retten komme til at klienten er skyldig, hadde Kristiansen sterke meninger både om straff og kravet om oppreisningserstatning.

— At fornærmete i saken har fått store plager i ettertid, blant annet av massiv medieomtale, skal ikke min klient betale for. Her er jussen klar, sier Kristiansen.

- Urimelig krav

Han mener bistandsadvokatens krav om erstatning på opptil 100.000 kroner er langt over mål.

— Det er i langt mer grove saker man ser at slike beløp bli idømt, mener Kristiansen.

Han frykter at klienten blir straffet hardt fordi hun nettopp er kvinnen.

— Det enorme fokuset denne saken har fått har selvsagt godt tungt inn på henne også. Hun er den eneste kvinnen i rettshistorien i en slik situasjon. Det å bli anklaget og satt i en slik situasjon er en enorm straff i seg selv.

Kristiansen mener at dersom retten ikke tror at den seksuelle handlingen kvinnen utførte var frivillig, så må straffen være mye mildere enn hva statsadvokaten påstår.

— Dette var ingen nøye og langvarig planlagt handling. Det må ses som et innfall som skjedde i et kort øyeblikk, sier Kristiansen.

Ba om ti måneder

Forsvareren er svært overrasket over at statsadvokaten påsto ti måneders ubetinget fengsel.

— Det er en meget streng reaksjon som ikke står i forhold til hva som faktisk skjedde, sier advokaten.

Statsadvokat Jarle Golten Smørdal mener det er viktig at det reageres strengt.

— Fornærmete har blitt krenket på det groveste. Han er sviktet av venner han har stolt på. I ettertid har hendelsen fått alvorlige følger og svekket hans livskvalitet betydelig, sier Smørdal.

Han viser til at mannen har symptomer som er typisk for personer som utsettes for overgrep. Dette støttes også av psykolog og den fornærmedes kone.

— Domstolen skal ikke ta hensyn til at den tiltalte er kvinne. Rettssystemet er kjønnsnøytralt, sier Smørdal.

Kommende onsdag får vi svar på hva de tre dommerne mener om saken.