• Høyrefolk sliter fortsatt med sorgreaksjon etter å ha tapt valget, sier Erna Solberg. Hun satser nå på å gjøre sin egen og partiets profil bredere.

Høyres leder er på farten som om hun drev valgkamp for harde livet. I løpet av et par måneder skal hun ha besøkt alle landets fylker i en sjarmoffensiv for å rette på elendige galluptall.

Fredag var hun innom hjembyen med kjapp visitt hos filmskapere på USF, hos rusmisbrukere i Strax-huset, på Årstad skole og hos Aleris for å finne ut hvordan psykiatrikøene kan bli kortere.

— Trass i de gode hensiktene virker jo dette noe panikkartet?

— Neida, for jeg ønsker å se nærmere på gode lokale tiltak. I min statsrådstid var jeg bl.a. sterkt engasjert i å finne ut hvorfor særlig unge mennesker faller utenfor arbeidslivet. Når de unge må innstille seg på å leve av trygd, gjør det noe med selvbildet som ikke er bra. De som ikke lykkes har ofte hatt store språkproblemer i skolen, sier Solberg.

Viser ny profil

— Du er med andre ord opptatt av å skaffe deg en ny og mykere profil som politiker?

— Jeg vil i hvert fall synliggjøre en slik profil. Det er viktig å få frem en bredere profil av partiet, og det bildet som er dannet av meg i mediene har dessuten på langt nær vært dekkende.

— Hva tror du forklaringen kan være på at Høyre fortsatt er i en bakevje med bare 14 prosent oppslutning?

— Det skyldes nok først og fremst at Frp vinner stort på den sterke misnøyen med regjeringen. Vårt «prosjekt» er ikke primært å hakke på regjeringen i hver eneste sak. Jeg velger som nevnt heller å reise mye omkring og konsentrere meg om politiske saker folk er opptatt av rundt i landet.

Derfor tar jeg like over påske med meg hele Høyres stortingsgruppe til Bergen for å besøke de ulike kunnskapsmiljøene her i byen, sier Erna Solberg.

— Tar du sikte på å få en forståelse snart med Frp?

— Det vil i så fall ikke skje før i 2009, i forbindelse med stortingsvalget. Skal vi få borgerlig flertall igjen, må vi uansett ha ett eller flere av sentrumspartiene med oss.

Rastløshet og sorg

— Er du forberedt på at den rød-grønne regjeringen går i oppløsning før den tid?

— Ledelsen i de tre partiene har knyttet seg så sterkt til dette samarbeidet at jeg tviler på det. Men skal det holde, må SV få gjennomslag for noen av sine saker. Ikke noe parti kan sitte i regjering uten å vinne frem med noe av betydning.

— Er stemningen i Høyre begredelig for tiden?

— Slett ikke. Jeg opplever snarere at folk bretter opp ermene og er utålmodige etter å komme i gang med å vinne lokalvalget neste år. Men det er ingen tvil om at det er mye rastløshet på grunn av disse galluptallene. Og en viss sorgreaksjon sporer jeg fortsatt, fordi vi tapte valget. Men den varierer fra sted til sted.

— Nå kommer også dårlig personkjemi og motsetninger i stortingsgruppen for dagen, etter det vi kan lese i VG?

— Jeg vil ikke sitte her å kommentere, og aller minst bekrefte anonyme kilder. Jeg opplever at vi er samkjørte, og det er i hvert fall ikke som hos Ap for fire år siden.

MYKERE PROFIL: Erna Solberg reiser land og strand rundt for å synliggjøre en mykere og bredere profil. FOTO: VEGAR VALDE