— Høyre bygger opp under politikerforakten med måten de går frem i denne saken, sier Ruth Grung (Ap), tidligere barnehagebyråd.

I hennes byrådsperiode hadde Grung flere feider med Henning Warloe (H) nettopp om dette tema. Warloe, som nå er finansbyråd, var tidligere Høyres fraksjonsleder i oppvekstkomiteen.

Grung fremmet gjentatte forslag om å fristille barnehagene fra bystyrets pålegg om ni barn i småbarnsavdelinger og 18 i avdelinger for store barn.

Flere barnehager ønsket en friere organisering. Beregninger viste at et slikt frislepp gir 75 flere barnehageplasser.

Stanset Grung

Men regnbuekoalisjonen - Høyre, SV, Frp og RV - sto standhaftig på avtalen om 9/18. Senest under budsjettbehandlingen i fjor høst fremmet Warloe følgende forslag i oppvekstkomiteen:

«Komiteens medlemmer fra H, Frp, SV og RV vil opprettholde vedtaket fra barnehagebehovsplanen av 7. mai 2001 som slår fast at antall barn pr. avdeling skal være 9 barn 0-3 år og 18 barn 3-5 år.»

I budsjettforslaget som det nye byrådet la frem mandag, kommer imidlertid den omleggingen Grung jobbet så sterkt for da hun var byråd.

Samtidig med at barnehagene blir pålagt et kutt på en prosent, skal de få økt selvstyre over egne inntekter og avgjøre hvordan innsparingen skal tas «så lenge det er i tråd med barnehageloven».

- En oppmykning

Hans-Carl Tveit, byråd for oppvekst, bekrefter at barnehagene dermed ikke er bundet til 9/18 vedtaket:

— Barnehagene kan drive etter den tradisjonelle 9/18-modellen dersom de ønsker. Dette er en oppmykning i forhold til de mer rigide reglene. Barnehager med ledig areal kan ta inn en mindre gruppe barn eller organisere barnegruppene mer fritt. For eksempel med større aldersblanding, sier Tveit.

— Er ikke dette det samme som Ruth Grung foreslo flere ganger?

— Jo, det likner på det hun var opptatt av som byråd, sier Tveit.

Ruth Grung ønsker forslaget velkommen. Likevel er hun opprørt:

— At ikke Høyre gjorde dette tidligere provoserer meg. Vi får ikke oppslutning om demokratiet og det politiske systemet når politikerne driver et slikt spill, sier Ruth Grung.

Også «barnehagepartner» SV er skuffet. Fra det hold har skuffelsen motsatt årsak:

— Dette kaller jeg løftebrudd, sier SVs Oddny Miljeteig.

— Vi inngikk avtale med Høyre og Frp om å likestille private og kommunale barnehager. Til gjengjeld fikk vi blant annet inn kravet om 9/18-regelen, sier Miljeteig.

- Ikke lenger bundet

Henning Warloe bekrefter at Høyre har skiftet standpunkt, men begrunner det med at partiet ikke lenger kjenner seg bundet av barnehageforliket.

— Personlig følte jeg meg forpliktet i forrige periode. Siden har det vært valg og dette sto i vårt program. I tillegg er kommunens økonomiske situasjon en helt annen, sier Warloe og legger til:

— Hvis byrådet i 2001 hadde vært det minste opptatt av å forhandle frem et flertall for sin barnehagepolitikk, ville vi aldri fått regnbueforliket. De gjorde en dårlig jobb.

Barnehageforliket var et løft for barnehagene, men det ble et kostbart forlik, erkjenner arkitekten bak det.