— Avtalen de har underskrevet på innebærer at de skal legge frem hvilke restriktive tiltak de vil ta i bruk. Dette skal legges frem innen årsskiftet. De skylder velgerne å legge frem hvilke tiltak og hvordan det vil slå ut for innbyggerne før valget, sier Lillian Blom (SV).

I avtalen om de såkalte belønningsmidlene fra staten, forplikter Bergen og Hordaland fylkeskommune seg til å stabilisere trafikken gjennom bomstasjonene på 2010-nivå, samt å redusere trafikken inn til sentrum med fem prosent.

1,2 millioner biler mer

Tall BT presenterer i dag, viser at trafikken så langt i år har økt med fire prosent, målt mot samme periode i fjor. Det tilsvarer 1,2 millioner biler mer enn avtalens forpliktelser. Bergen er med andre ord allerede på etterskudd og må redusere trafikken, ikke stabilisere, i årene frem til og med 2014.

— Høyre sier jo totalt nei til å fjerne parkeringsplasser, sier Blom.

Høyre er også mot køprising.

— Da klarer de ikke å overholde avtalen, slik jeg leser den. Så hvorfor har de gått inn på en slik avtale, hvis de ikke kan overholde den?

Bremse trafikken

I avtalen byrådet og flertallet i fylkeskommunen (KrF, Høyre og Fremskrittspartiet) har skrevet under på, sier de ja til bruk av restriktive tiltak for å bremse trafikken i Bergen. Det er altså ikke nok å bygge ut kollektivtilbudet og sykkelstinettet. Det er da også fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg klar på i går.

Skal vi nå målet om nullvekst fra 2010, må det restriktive tiltak til, sier Selsvold Nyborg til BT.

Hvilke det blir, vil hun ikke ut med ennå.

— Byrådet og flertallet i fylkeskommunen er jo ikke enige seg i mellom. Frp og Høyre har et forklaringsproblem, sier Lillian Blom.

Hvordan skal trafikkproblemene i Bergen løses? Si din mening under!