Ingen i Senterpartiet kjenner Høyre bedre enn strategen og hestehandleren John Dale — og ingen som var til stede på landsmøtet i Kristiansand denne helgen har vært med og drevet forhandlinger med andre partier så lenge som ham. Knapt noen har make til pokerfjes når det trengs.

Dale var fortsatt deltidsstudent og arbeidet som gruppesekretær i Stortinget da Per Borten ba ham være med og skrive regjeringserklæring høsten 1965. Slik har han holdt på også senere. Hver gang Sp har dristet seg til å regjere sammen med andre har Dale spilt en viktig rolle som forhandler og strateg. Da Syse-regjeringen ble snekret i hop i 1989, hadde han ingen tro på at prosjektet ville vare særlig lenge.

Med en del av Ap...

Dale, som i dag er lektor på Voss gymnas, er den første til å erkjenne at den nye og uprøvde samarbeidsmodellen med SV og Arbeiderpartiet kan volde problemer for Senterpartiet. Mye avhenger av hvor stort partiet blir etter valget.

— Det kan absolutt gå bra, for jeg tror det skal gå an å spille på lag med i hvert fall en del av Arbeiderpartiet, sier han til Bergens Tidende med skjelmsk blikk.

— Høyre, derimot, er jeg skremt av. Partiet har forandret seg veldig fra John Lyngs tid. Det er blitt mer aggressivt. Vi ser det blant annet i kraftpolitikken og i Tine-saken. Den samarbeidsprofilen som både Lyng, Rolf Presthus og senere Jan P. Syse var kjent for, ser vi ingenting igjen av ved dagens Høyre, sier Dale,

Restriktivt om oljeboring

Partiledelsen fikk det i all hovedsak som den ville da programmet for neste stortingsperiode ble banket gjennom søndag formiddag. Det gjaldt både i striden om oljeboring i Barentshavet, skoleprogrammet og kontantstøtten.

Bare 71 av de 200 utsendingene stemte imot at oljeboring i nord kan starte når det blant annet er utviklet en teknologi som garanterer nullutslipp til havs. Det betyr i praksis at boring i Barentshavet ligger meget langt frem i tid.

Kontantstøtten skal videreføres som i dag. Når full barnehagedekning er oppnådd, skal ordningen målrettes mot familier der en av foreldrene er hjemme med barn under tre år.

Skolenederlag

Sentralstyremedlem Per Jordal fra Os og partiets nestleder Lars Peder Brekk fikk ytterst liten oppslutning om fremstøtet for å gå tilbake til den «gamle» skolen basert på en fast klassestruktur, lekser og disiplin.

Hordalands-delegasjonen hadde for øvrig fremmet en lang rekke endringsforslag til stortingsprogrammet, ikke minst i samferdselssektoren. Flere av dem ble godtatt, men det ble tommelen ned da hordalendingene gikk inn for å programfeste at to milliarder kroner årlig skal øremerkes rassikring på farlige veistrekninger. Senterpartiet vil ikke binde seg til en bestemt sum.

HESTEHANDLER: John Dale var aktiv i kulissene gjennom store deler av landsmøtet i Senterpartiet. Ingen har slik erfaring som politisk hestehandler som lektoren fra Dalekvam.<p/> FOTO: HANS PETTER JACOBSEN, STAVANGER AFTENBLAD