• Det disse tallene beviser er at Høyre har strupt kommunen, slik at det er blitt en reell nedgang i skolen.

- De sa de skulle ha en bedre skole, men så er det en reell nedgang i ressursbruken, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), som til høsten tar steget fra bypolitikken til Stortinget.

Selv om mesteparten av kuttene har kommet i hennes tid som byrådsleder i Bergen, mener hun det er Høyre som regjeringsparti som har skylden.

Hun viser til at hvis Arbeiderpartiets alternative statsbudsjetter for årene 2003-2005 hadde de blitt vedtatt, ville Bergen kommune fått over 200 millioner kroner mer enn de faktisk fikk.

— Kristin Clemet snakker om kunnskapsløftet, og så gir en 3000 kroner per lærer i år til etter- og videreutdanning. Det er ikke veldig mye penger. Skal en få til et kunnskapsløft, en bedre skole med mer kompetanse, mer vekt på basisfag, nye lærebøker - så erkjenner Arbeiderpartiet at dette koster penger. Det sier vi også i programmet, sier Strøm-Erichsen.

Byrådsleder Monica Mæland (H) fnyser av Arbeiderpartiets påstander om at krisen i bergensskolen skyldes Høyres økonomiske struping av kommunene.

Hun mener i stedet krisen er et godt bilde på følgene av økonomisk vanstyre fra Strøm-Erichsens byrådsperiode.

— Så kuttene i bergensskolene skyldes vanstyre mer enn for lite penger fra Stortinget?

— Ja, helt riktig. Kuttet innenfor skolesektoren skjedde samtidig som de satte i gang andre prosjekter, blant annet innenfor byutvikling, kultur og næring. Samtidig som de delvis ikke hadde kontroll med budsjettet, sier Mæland.

Hun mener også Bergen har kommet langt bedre ut med Høyre i regjering enn de ville med en Ap-regjering:

— Takket være denne regjeringen har Bergen fått 250 millioner mer fra staten gjennom endringer i inntektssystemet og inntektsskatten, sier Mæland.

Hun sier hennes byråd klarte å unngå nye kutt i skolebudsjettet i 2005, og at skole er viktig.

— Mine visjoner er at vi skal klare å bli en oppvekstby, som satser på skole, sier hun.