Grimstad var kommunalråd for kultur inntil kommunevalget i 1999. Hun var med på å formulere det viktige kompromisset partiet gjorde med blant annet Ap og KrF om Bybanen i Bergensprogrammet.

«Et svik»

I et brev til flere av Høyres fremste politikere i Bergen skriver hun at Høyre har brutt med sin egen programpost om Bybanen. I programmet heter det:

«Høyre vil ikke godta at Bergen kommune skal dekke eventuelle driftsunderskudd ved banedrift, ei heller skal bompenger kunne benyttes til drift».

— Høyre skulle gå inn for en bussløsning dersom staten ikke aksepterte denne løsningen. Til tross for denne klare formuleringen har Høyre i forhandlinger med sine byrådspartnere akseptert helt andre løsninger, forklarer Grimstad.

Staten vil ikke dekke eventuelle underskudd. Det har Høyre nå godtatt. Grimstad kaller dette et svik:

«Jeg ser dette som et svik mot Høyres velgere og medlemmer og et dårlig politisk håndverk fra Høyres side», heter det i brevet.

Skusler vekk flertall

Grimstad er også skuffet over at Høyre ikke vil samarbeide tettere med Frp. Det skyldes etter hennes mening både manglende politiske vilje og et dårlig politisk håndverk både sentralt og lokalt. Slik har man skuslet vekk muligheten for et bredere borgerlig samarbeid, slik Grimstad ser det.

— Ordfører Herman Friele har tatt dette opp på en frimodig og sjarmerende måte, men er blitt behandlet med en ovenfra og nedadholdning i partiet. Det skaper ikke tillit hos velgerne, sier Grimstad.

Hun mener dette skyldes at man verken lokalt eller sentralt i Høyre er særlig flinke strategisk.

Operasvik

Grimstad har vært Høyres sterkeste forkjemper for en regional operascene. Hun har drevet frem etableringen av Vestnorges Opera, etter hvert med støtte fra et enstemmig bystyre. Nå mener hun Høyre svikter i operasaken. Staten vil ha en løsning som plasserer det regionale operaselskapet på sidelinjen, noe Høyres kulturbyråd Henning Warloe aksepterer.

— Hvordan kan man ha tillit til partiet når partiet svikter i en sak der politikken har stått fast i mange år? Vi svikter de mange menneskene her i byen som har gjort Bergen til den viktigste operabyen etter Oslo.

— Vi lar de der inne i Oslo bestemme, fordi de vil at de statlige kulturinstitusjonene i Bergen skal ha styring med operadriften til tross for at ikke har kompetanse på, eller engasjement for operaproduksjon. Jeg er rystet over det, sier en oppbrakt Grimstad.

Til tross for den sterke uenigheten med partiets politikk i disse sakene synes hun det er vemodig å melde seg ut.

— Jeg trodde ikke at jeg skulle oppleve det slik. Men jeg har tross alt jobbet meget aktivt for Høyre i over 20 år, så det er litt vemodig, ja.

— Blir det et nytt parti for deg?

— Nei, jeg melder ingen overgang.

UTMELDT: Eva Grimstad misliker sterkt Høyres håndtering av Bybanen og operasaken, og det manglende samarbeidet med Frp. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN