Miljeteig reagerer på det hun kaller ansvarsfraskrivelse fra byrådsleder Monica Mæland. Mæland svarte selv på uttalelser fra kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell (SV) i Dagbladet på bt.no i dag.

Mæland følte seg provosert over at Høyre og Bergen ble uthengt som en av grunnene til at Norge er 3900 plasser unna full barnehagedekning når det går mot 2008. Mæland lover at Bergen vil ha plass til alle som søkte innen fristen i 2007 vil få barnehageplass innen utgangen av mars 2008.

Dette er ikke Miljeteig fornøyd med.

— Bergen må tåle å bli satt søkelys på. Vi er ekstreme på utbygging av private barnehager, sier lederen for Bergen SV.

Mæland og det borgerlige byrådet har vært ensidig konsekvente på å tillate store kommersielle aktører til å stå for barnehageutbyggingen i Bergen, mener Miljeteig. Hadde det blitt satset mer på kommunale barnehager kunne Bergen vært i mål ifølge henne.

— Bygger man kommunale barnehager kan man bygge flere små barnehager i områder der det er trangt om plassen og vanskelig å finne ledige store tomter. Bygging av kommunale barnehager ville også gått raskere, sier Miljeteig.

- Hva ville SV gjort annerledes om de satt med makten?

- Vi ville satset i større grad på kommunale barnehager og vi ville begynt barnehageutbyggingen tidligere. Det sittende styret kom for sent i gang med barnehagesatsingen, sier hun.

- TA ANSVAR: SVs Oddny Miljeteig mener det er Høyres ansvar at barnehagedekningen i Bergen ikke er nådd.
Silje Katrine Robinson