• Høyres ledelse burde ikke irritere seg over en fargeklatt som Einar Kaarbø. De burde heller lære av han, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Aarebrot registrerer med forundring at Høyres nominasjonskomite ikke vil gi Kaarbø plass på Høyres kommunevalgliste. Han mener politiske partier i sin allminnelighet har problemer med å håndtere sterkt profilerte politikere som Kaarbø.

— Med mindre de er totalt dominerende i sitt parti, slik Torstein Dahle er i RV, vil de ofte møte motstand. De kommer med utspill uten å ha klarert dem med resten av partiet, og risikerer å bli sablet ned.

Aarebrot sammenligner Kaarbø med Rune Gerhardsen i Oslo Arbeiderparti. Gerhardsen er også en politisk fritenker som mange i partiet mislikte sterkt. Aarebrot advarer politiske partier mot å fjerne denne typen politikere.

— De markerer seg og skaper interesse for politikk. Fjernes de blir politikken kjedeligere. Kaarbø har fått intern kritikk for at han ikke møter på alle møter og bruker for lite tid som bydelsstyreleder i Fyllingsdalen.

— Kritikken mot Kaarbøs arbeidsstil er veldig sær. Hva er han? En liten privat næringsdrivende som forsøker å forene arbeidet med det å ha politiske verv. Et parti som Høyre burde se på han som en rollemodell. Satse på å få flere små næringsdrivende inn, ikke begynne å kritisere dem for at de ikke er på nok møter i Fyllingsdalen, eller at han er for passiv, sier Aarebrot.

Trass i kritikken er Kaarbø blitt foreslått til listen fra Fyllingsdalen Høyre. Men nominasjonskomiteen strøk Kaarbø, som den eneste av de bydelslaget foreslo.

Også Fana Høyre og Åsane Høyre foreslo Kaarbø på listen. Nå må det legges til at nominasjonskomiteen ikke er noe tellekorps. Den skal foreta en selvstendig vurdering av forslagene. Derfor er det ingen automatikk i at de som foreslås, havner på listen. Likevel fremstår det som ganske oppsiktsvekkende at en veteran som Kaarbø ikke får være med videre. Gruppeleder for Høyre i bystyret, Monica Mæland, avviser å ha uttrykt misnøye med Kaarbøs i forbindelse med hans 20 kuttforslag som BT presenterte i september.

— Jeg har ikke gitt uttrykk for dette. Jeg har ikke blandet meg opp i nominasjonsprosessen Derfor vil jeg heller ikke kommenterer nominasjonen eller listen., sier Mæland Kaarbø har foreløpig ikke bestemt seg for om han vil prøve å kjempe seg inn på listen. Det vet vi først neste lørdag.