BT kunne i går fortelle at Bergen Høyre mandag valgte å følge Oslo-lagets eksempel med å offentliggjøre hvem som støtter lokalpartiet økonomisk. Det vil ikke gjelde dem som allerede har gitt penger. Offentliggjøringen vil heller ikke omfatte gaver under 20.000 kroner, og partiet kan vente helt til juli året etter med å fortelle hvem som har bidratt.

Leder Henrik Glette i Bergen Venstre mener Høyre ikke går langt nok. I en pressemelding med tittelen ýHøyre bygger opp om en korrupsjonskulturý skriver han at ýet system med hemmelige pengegaver til politikere i sentrale beslutningsposisjoner er egnet til å skape tvil om politikeres integritet. En slik praksis er med på å skape en kultur hvor forsøk på korrupsjon kan synes å være neste skrittý.

— Det står jeg for 100 prosent, sier Glette, som legger til at han ikke mistenker Høyre for at lar sine politiske avgjørelser styre av dem som bidrar med pengegaver.

Problemet slik Glette ser det er at så lenge Høyre ikke offentliggjør alle gaver når de får dem, åpner de for mistanke om at pengegaver kan påvirke politiske beslutninger. Som eksempel nevner han byggesaker.

Glette mener Høyre umiddelbart bør ringe bidragsyterne til årets valgkamp og gi dem valgte mellom offentliggjøring eller å få pengen tilbake.

— Da tror jeg Glette har misforstått. Det blir gitt penger til partiet og ikke til enkeltpersoner, sier leder Torbjørn Hansen i Bergen Høyre.

Også stortingsrepresentant Ranveig Frøiland fra Arbeiderpartiet reagerer, også på at Høyre åpner for å vente et år med å offentliggjøre giverne.

— Dette er helt latterlig. Dette forteller veldig mye om Høyre som parti, sier Frøyland.

Ifølge henne hjelper det ikke om Bergen Høyre sier de folkevalgte ikke får vite om hvem som gir gaver.

— Folk skal ikke kunne mistenke folkevalgte for at det er en sammenheng mellom hvem som får penger og hva de vedtar, sier hun.