• Unge Høyre lyger i skoledebattene, hevder Sosialistisk Ungdom og ber Monica Mæland stramme opp ungdomskandidatene sine.

Kjerstine Røe er leder for Hordaland Sosialistisk Ungdom. I går sendte hun og landsstyrerepresentant Helga Eggebø brev til Monica Mæland, leder i Hordaland Høyre og klaget på partiets opptreden i flere skoledebatter.

— Gjentatte ganger har Høyres Harald Victor Hove sitter i skoledebatter og hevdet at Høyre er for å gi alle elever i videregående skole gratis skolemateriell, selv om dette ikke er offisiell Høyre-politikk, sier Kjerstine Røe.

De to viser til at SVs stortingsrepresentant Audun Lysbakken gikk i rette med Hove på en debatt på Fana gymnas 27. august. Lysbakken påpekte at Høyre stemte for å gi 400 millioner til den generelle stipendordningen, ikke til skolemateriell. Gratis skolemateriell ville alene kostet 400 millioner.

— Likevel gjentar Hove dette to dager senere. Det gjør meg trist. Alle kan snuble i fakta, men å gjenta feilen gjør det til en bløff, sier Helga Eggebø og legger til:

— Med tanke på den lave tilliten både elever og resten av befolkningen har til politikere, og den lave valgdeltakelsen, er det beklagelig at Unge Høyre bidrar til å forsterke mistilliten ved å spre feilaktig informasjon.

Harald Victor Hove tilbakeviser påstanden om at han farer med bløff på skoledebattene. - Jeg har aldri sagt at Høyre er for gratis skolemateriell. Dette presiserte jeg senest på Os gymnas i går. Det er ikke særlig gøy å være eneste i panelet som sier nei til gratis skolemateriell, men dette er Høyres standpunkt og det står jeg på, sier Hove. Han avviser fremstillingen til SU-representantene.

— Jeg har i alle debattene sagt at Høyre går inn for en behovsprøvd stipendordning. Denne ordningen tilgodeser de elevene som trenger det mest, sier Hove.