Det var en kronikk som nylig sto på trykk i Bergens Tidende som fikk Arbeiderpartiets Pål Hafstad Thorsen til å reagere kraftig. I kronikken beskriver byrådsleder Monica Mæland og finansbyråd Henning Warloe det de kaller «Historien om underskuddet» i Bergen kommune.

Høyre-toppene fortalte at eldre og skole var blant områdene som var blitt skjermet for kutt, og dette utsagnet får Thorsen til å reagere kraftig.

Det stemmer nok at Skolefritidsordningen ble skjermet for kutt, men prisene ble i samme periode øket fra 1380 kroner per barn, til 2065 kroner. Enten tror de virkelig at dette er å regne som skjerming, eller så er det en stor bløff fra Høyres side, sier han til Åsane Tidende .

– Enkelt

I byrådets egen årsberetning kommer det frem at det i 2003 var 7991 barn som gikk i SFO i Bergen. I løpet av to år ble prisene økt fra 1380 til 2065 kroner per barn. I 2005 gikk kun 6971 barn i SFO. Det er mer enn tusen færre enn før prisen ble øket med hele 42 prosent.

– Dette mener jeg ikke henger sammen med «skjerming». Her har Høyre-byrådet brukt barnefamilier som salderingspost, og det er galt. Dette var en enkel måte å hente inn 30 millioner friske kroner, rett fra barnefamilienes lommer, sier Thorsen.

Skjult nedbemanning

Åsane Tidende kjenner til at SFO ved skoler i Åsane opplever at penger fra foreldrebetaling, ikke kommer SFO til gode i sin helhet, og at deler av disse pengene blir brukt til andre formål ved skolene. Sentrale personer ÅT har snakket med, opplever at bemanningen ved SFO ikke er god nok, og at sparingen går ut over barna.

ANDREAS ISAKSEN