• Da dommerne i Høyesterett avgjorde at Else Beate Rossnes ikke skulle få erstatning, ble de ført bak lyset av legene. Det mener en annen lege, Jan Roar Orlin, som har foretatt flere undersøkelser av den nakkeskadde Øygards-kvinnen i årenes løp.

Orlin er spesialist i generell og ortopedisk kirurgi ved sentralsjukehuset i Førde. I fjor vinter hadde han Else Beate til en ny, grundig undersøkelse. Ved røntgenavdelingene ble det konstatert minst ett brudd i nakken. Det var Orlins spesialisterklæring som førte til at Høyesteretts kjæremål nå har tatt saken opp på nytt.

Men overlegen i Førde er kritisk til sine kolleger ved Haukeland sykehus og Rikshospitalet. Det var deres erklæringer som lå til grunn for den knusende dommen i Høyesterett i 1997. En dom som senere har vært retningsgivende for tilsvarende saker både i Norge og resten av Skandinavia.

Argumenterer mot seg selv

— Man behøver ikke være medisiner for å se at Høyesterett ble ført bak lyset av legene. Jeg vurderte faktisk å bruke denne formuleringen selv i min spesialisterklæring i fjor, men tenkte at den konklusjonen kan jo Høyesterett trekke selv.

— Saken er den at de to spesialistene som undersøkte Else Beate, og la sine rapporter frem for landets høyeste domstol, argumenterte mot seg selv, mener Orlin.

— Begge to konstaterer at det er funnet fysiske skader, som kan skyldes den kollisjonen hun var utsatt for i 1986. Ja, den ene rapporten er svært god, og svært detaljert i sin beskrivelse.

Likevel konkluderer de begge med at Else Beates situasjon er psykisk betinget. Og ikke fysisk. Dette tror Høyesterett på, og gir forsikringsselskapet Gjensidige medhold. Else Beate Rossnes taper saken fullstendig.

— Dette er en vemmelig sak. Det er en feil dom.

Bukken og havresekken.

— Hva er årsaken til at dine kolleger nevrologene, konkluderer slik de gjør?

— Ja, man kan jo spørre seg. Og det spørsmålet bør rettes til de.

Jan Roar Orlin sier at det i legekretser snakkes åpent om at kolleger blir svartelistet av forsikringsselskapene fordi de skriver spesialisterklæringen som gir pasientene rett, og selskapene urett. Det er også leger som skal være truet av forsikringsselskapene.

— Er du selv blitt svartelistet?

— Ikke det jeg vet om. Jeg har i lang tid prøvd å unngå slike saker. I denne saken var det ikke mulig å få andre nevrologer til å gjøre undersøkelser.

Jeg har vært så lenge i dette yrket at jeg ikke tar slikt inn over meg. Men det brevet som Gjensidige sendte til Høyesterett denne gangen oser av mistillit til meg som lege.

Men som medisinere må vi jo la hensynet til pasienten veie tyngst, og gjør vi objektive funn av skade, for eksempel i nakken, er det vår plikt å melde fra. For det er ingen tvil om at Else Beate Rossnes er berettiget erstatning, sier kirurgen fra Førde.