- Politiet i Bergen har valgt riktig strategi. Dessverre kan man ikke si det samme om Høyesterett. De bommer fullstendig når en gjenganger slipper unna med 90 dagers fengsel for tyveri, mener stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp).

I forrige uke slo Høyesterett fast at narkomane ikke skal straffes så hardt som praksis i Bergen har vært. Dommen vakte sterke reaksjoner i Hordaland politidistrikt. De frykter at konsekvensen blir mer vinningskriminalitet.

Fremskrittspartiet anklager landets øverste domstol for ikke å lytte til lovgivers signaler.

- Stortingsflertallet har bedt om strengere straffer for gjengangerkriminalitet. Likevel legger landets øverste domstol seg på et utrolig lavt nivå, sier Ellingsen.

Færre innbrudd
Høsten 1997 endret politiet strategi i kampen mot hverdagskriminaliteten. Man opprettet en egen gruppe som kun hadde ansvar for å følge opp byens mest aktive lovbryterne. Målsettingen var ikke rehabilitering, men å holde gjengangerne unna gatene.

Gjengangersatsingen har på mange måter vært en suksess. Antall grove tyverier har de siste åtte årene sunket med 45 prosent. Boliginnbruddene er redusert med hele 70 prosent.

- Mange faktorer spiller nok inn, men gjengangergruppens arbeid har utvilsomt ført til mindre vinningskriminalitet, mener politiførstebetjent Geir Lyssand.

I dag har gjengangergruppen 25 menn på sin såkalte A-liste. På B-listen står ytterligere 150 navn. I tillegg sitter cirka 80 personer i fengsel.

- Lettvint og populistisk
Mens Fremskrittspartiet krever kursendring i Høyesterett, synes Arbeiderpartiet gjengangerstraffene er strenge nok.

- En dom på 90 dager for simpelt tyveri er langt strengere enn normalt, sier stortingsrepresentant Knut Storberget.

Han tror ikke lange fengselsopphold er løsningen for gjengangerne.

- Det er ikke mindre vanskelig å reise seg etter enda flere måneder på murene. Kravet om strengere straffer er lettvint og populistisk. Det er et paradoks at vi i dag bruker mer penger på å holde gjengangerne i fengsel enn på gi dem behandling, sier Storberget.