KRISTIN JANSEN JENNIFER FOSSNES

— Hvis bøtene skal ha effekt må de kombineres med hyppige kontroller. Dersom det er liten sjanse for å bli tatt, bryr bilistene seg lite om hvor store bøtene er, sier Peter Christensen ved Transport Økonomisk Institutt (TØI).

Sammen med Rune Elvik har han undersøkt effekten av å øke satsene for gebyr og forenklet forelegg. Fra 1. februar stiger flere av disse med over 1000 kroner.

— De som kjører på strekninger med automatiske trafikkontroller, tilpasser farten etter dette fordi faren for å bli tatt er relativt stor. Høye bøter i seg selv har mindre å si, sier Christensen.

- Ren pengeinnkreving

Ved å bruke data fra 34 av tellepunktene til Statens vegvesen langs riksveiene har de to forskerne kommet frem til at tallet på overtredelser har økt siden 1995. I gjennomsnitt kjører nå nesten 50 prosent av trafikantene over fartsgrensen. Samtidig har bøtene for dette blitt stadig høyere.

Informasjonssjef i NAF, Egil Otter, synes det er rart at politiet ikke tar mer hensyn til det som kommer frem i rapporten til TØI. Han mener de høye bøtene i Norge begynner å ligne ren pengeinnkreving.

— Jeg konstaterer at vi betaler tre til fire ganger så mye som i andre europeiske land uten at det har noen stor effekt på norske kjørevaner. Likevel virker det som om norske myndigheter har en blind tro på at bøter skal løse alle problemene, sier Otter.

- Hinsides

— Straffeutmålingen i trafikksaker er helt hinsides. Det henger ikke på greip at en fartsoverskridelse skal være så dyr når bøtenivået for andre overtredelser er såpass lave som de er, legger han til.

Informasjonssjefen mener politiet i større grad må prioritere å være synlige i trafikken dersom de skal få bukt med slurvete og travle bilister.

— Det hadde hjulpet mye mer enn å kreve mer penger, sier han.

Direktør i Trygg Trafikk, Leif A. Ellevset, er også kritisk til at trafikantene må betale stadig mer for overtredelser.

— Vi er i ferd med å nå en terskel. Det kan virke som om begrunnelsen for økningen handler mer om avgifter enn trafikksikkerhet, sier han.

- Bøtene skal svi

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Arnfinn Ellingsen, mener det er et poeng at bøtene skal være høye.

— Ethvert forelegg skal svi. De nye bøtesatsene er et ledd i en trafikksikkerhetspakke. I tillegg til saftigere bøter har det blitt innført et prikkesystem der det blir utdelt prikker etter hver som en bryter enkelte trafikkregler. Kommer en opp i åtte prikker blir en fratatt førerkortet i et halvt år.

— Bør dere ikke satse mer på økt kontroll?

— Det gjør vi. Til neste år kommer det blant annet til å være 8-900.000 kontroller av bilbeltebruk. Vi har også utvidet trafikkontroll med digitale kamera som skal gi bedre bilder, sier Ellingsen