— Man skaper verdier når man er i arbeidslivet. Altså taper samfunnet ressurser når noen blir hjemme, sier førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole (NHH), Øyvind Anti Nilsen.

Han forsker nettopp på de samfunnsøkonomiske virkningene av barnehageutbygging, familiepolitikk og yrkesdeltakelse.

— Den familiepolitikken som er blitt ført i Norge, med en kraftig barnehageutbygging på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, har vært viktigere for velferdsutviklingen i Norge enn oljen.

Norge har en høy grad av yrkesdeltakelse blant kvinner sammenliknet med mange andre land, men barnehageutbyggingen har ikke holdt følge.

— Dette går ut over kvinnene. Fortsatt tjener menn mest. Dermed blir som regel kvinnene hjemme. Det vil kunne gi en diskriminering på arbeidsmarkedet, mener Nilsen.

Nok barnehageplasser er derfor meget viktig også i et likestillingsperspektiv.

— Arbeidsgivere vil ofte velge å ansette en mann i stedet for en kvinne, siden risikoen for at kvinnen får barn og deretter må slutte eller gå i redusert stilling er større. Det vil igjen kunne gi seg utslag i lønn.