Hun mener det blir fremstilt som om de 17 svenskene Chess for tiden har under opplæring i Bergen, bor under kummerlige vilkår i hybelhuset på Møhlenpris.

— Det er veldig høy standard der, sier Lundebø, som sier det var de svenske ansatte selv som ønsket å dele rom for å få ned boutgiftene den korte tiden de skulle bo i Bergen.

Ifølge Lundebø kom de hit i midten av februar, og skal flytte ut senest i midten av mai.

— Det er bare i ett rom at de bor tre. Resten bor på tomannsrom, sier Lundebø.

Lundebø vedgår at det ikke er kjekt å bli koblet med en huseier som ikke følger regelverket, men understreker at dette ikke er noe de har hatt kjennskap til.

Hun sier de ikke kommer til å se seg om etter nye hybler for de 17 svenskene, med mindre det skulle dukke opp nye momenter i saken.