• Det er viktig at helikopterlandingsbasen i Bergen sentrum beholdes, selv om Haukeland sykehus nå får ny landingsplass, sa fylkeslege Helga Arianson til NRK Hordaland i går.

Hun frykter at en helikopterbase utenfor sentrum med lang kjøretid kan bli fatalt, dersom det skulle skje en stor ulykke eller katastrofe i Hordaland.

Bakgrunnen for utspillet er at dagens base i Grønneviksøren er en midlertidig løsning. Bergen kommune har avventet Helse Bergens søknad om landingsplass på Haukeland sykehus. Det positive svaret har aktualisert lokaliseringsdebatten.

— Området ved Grønneviksøren skal nyttes til boligutbygging, og det er ønskelig at helikopterbasen blir avviklet i løpet av et par års tid, sier fungerende byrådsleder Hans-Carl Tveit (V).

Tidligere har det vært diskutert å plassere den permanente basen på Flesland. Ankepunktet har vært kjøretiden til Haukeland. Det problemet er nå delvis løst, ved at luftambulansen i de mest alvorlige tilfellene får lande på sykehuset. Hans-Carl Tveit utelukker likevel ikke at helikoptrene fortsatt kan ha fast tilholdssted i sentrum, nær Haukeland Universitetssykehus.

— En mulighet som absolutt bør vurderes, er å plassere basen på Nygårdstangen, i tilknytning til den nye hovedbrannstasjonen. Det kan også bli aktuelt å ha hovedbasen på Flesland, og i tillegg ha en landingsplass for store helikoptre i sentrum, sier Tveit, som like over ferien vil invitere Helse Bergen og fylkeslegen til et møte for å diskutere flytting av basen.