Tidligere i dag kom nye prognoser for elevtall i Bergen kommune. De viser en mye større vekst enn ventet i elevtallene ved flere skoler.

Skolebyråd Harald Victor Hove (H) sier han skal bruke elevprognosene som et verktøy i forbindelse med rulleringen av skolebruksplanen. Den kommer i årsskiftet 2015/16. Han sier også at han vil vurdere brakker og oppmyking av nærskoleprinsippet.

Stig Hammersland (Ap) er leder i komite for oppvekst. Han mener byråden tar altfor lett på problemet.

- Hvis vi skal vente til rullering av skolebruksplanen i 2015/16, får vi kanskje ikke til store grep før i 2020. Da er vi altfor sent ute, sier Hammersland.

Han sier at byrådet ble advart mot at Søråshøgda skole ville bli sprengt også i 2011. Hammersland er også skeptisk til byrådens forslag om brakkeskoler og tøying av nærskoleprinsippet.

- Nok brakkeskoler

- Vi har nok brakkeskoler. Når vi har tomter, som tomten der gamle Søreide skole ligger, bør vi bruke den til å bygge ny ungdomsskole i stedet for å selge den og tjene penger, sier Hammersland.

- Det er viktig å holde på nærskoleprinsippet, det har noe å si i forhold til trygg skolevei og at vi ikke skal busse stadig flere elever på skolen. Der er jeg helt uenig med byråden, sier Hammersland.

Vil se på nedleggelser

Når det gjelder å legge ned skoler, er det noe Hammersland vil se på.

- I opposisjonen må vi også alvorlig på den problematikken, sier Hammersland.

Komitelederen sier at han vil ta opp plassproblemene på første møte i komite for oppvekst.