Kåre Bottolfsen sier fagforeningen gir bransjen et dårlig rykte.

— I forbundets verden er de ansatte snille og arbeidstakeren slemme. De skaper konflikter uten å bry seg om realitetene, sier Bottolfsen.

Han er administrerende direktør i KJS, byens største utelivsgruppe. Selskapet står bak utesteder som Mood, Contra Bar og Kameleon.

Anmeldt for underslag

Torsdag leverte han en anmeldelse til politiet mot en kvinnelig ansatt. Han mener hun har underslått 90.000 kroner fra kassen og i tillegg ulovlig har tilsneket seg 15.000 kroner i lønn som skulle vært fordelt mellom de andre ansatte.

Den ansatte ble angivelig avslørt etter at utestedet leide inn et etterforskningsselskap som kjøpte varer i baren og førte logg på sine kjøp. Disse kjøpene ble så sjekket opp mot hva som ble slått inn på kassen.

Etterforskningsselskapet hadde senere et møte med den kvinnelige ansatte. Dette møtet blir av fagforeningen Hotell- og restaurantarbeiderforbundet (HRAF) karakterisert som et avhør, hvor de mener den unge kvinnen er blitt hardt presset.

Forbundet vil nå anmelde saken.

— Avskjeden er usaklig og vi kommer til å gå til søksmål. Det hele er basert på ulovlig spaning mot en ansatt, sier distriktssekretær Reidar Stormark i HRAF i Bergen.

- Gir et useriøst stempel

Han mener det ikke er bevist at kvinnen har gjort noe ulovlig.

— Den ansatte har ikke fått noen instruks i forhold til hva hun skal gjøre. Det er et utested med mange gjester. De har ofte ikke tid til å slå inn beløpene med en gang og gjør det derfor senere på kvelden.

— Hvorfor tror du bare en av de ansatte ved utestedet er beskyldt for underslag?

— Jeg kan ikke si annet enn at Bottolfsen ser spøkelser overalt.

Bottolfsen mener rutinene er på plass og at den ansatte har fått muntlige instrukser i detalj.

— I denne saken mener vi at vi har full dokumentasjon på hva som er skjedd. Vi vil ikke ha slike ansatte, og kanskje burde forbundet ekskludere slike medlemmer istedenfor å gå rett i strupen på oss, sier Bottolfsen, og fortsetter:

— Isteden skaper de konflikter og løper til media. De setter et useriøst stempel på en bransje som allerede sliter med rykter. Så godt som alle som jobber i bransjen er skikkelige folk, fagforeningen gir dem et dårlig rykte.

Bottolfsen sier bransjen preges av unge folk, glamour, alkohol, mange kontanter og stor utskiftning av ansatte. Derfor, sier han, trekke den til seg «enkelte uheldige elementer.

- Godt forhold til de fleste

Selskapet har nylig også avskjediget en ansatt for underslag ved et annet utested i Bergen.

— Vi er lei og forbannet over den unyanserte holdningen forbundet har. De forsøker å gi bedriftene et dårlig rykte, og ødelegger for sine egne medlemmer, sier Bottolfsen.

Forbundsleder Eli Ljunggren i HRAF sier problemet er useriøse aktører i bransjen, ikke forbundet.

— Vi har et godt forholdt til de fleste bedriftene, men det er enkelte useriøse som vi må slåss mot.

Direktør Jostein Hansen i Reiselivsbedriftenes landsforening sier at de to foreningene som regel klarer å løse tvistene sine.

— Men det er noen vanskelige saker, og det vil alltid være delte meninger om ting, sier han.