• I ni år var Rolf B. Wegner politimester i Bergen. Ikke én eneste gang tok han opp med oss problemet med at politiet regelmessig bryter loven.

— Dette er grove påstander fra Wegner. 5000 brudd på politiinstruksen årlig høres relativt horribelt ut, sier tidligere formann i Bergen politilag, Jan Gunnar Bøe.

Wegner slår alarm

Manglende kunnskap, dårlig skjønn og overivrige ansatte fører til at politiet bryter norsk lov daglig, ifølge den tidligere politimesteren i Bergen, Rolf B. Wegner. Han mener å kunne dokumentere minst 5000 lovbrudd i året i politietaten.

I ni år var Wegner politimester i Bergen. Etter noen turbulente år, blant annet med rådmannssaken som gikk over i den såkalte Wegner-saken, fikk han ikke fornyet tillit da han måtte søke politimesterjobben sin på nytt. Siden nyttår har 61-årige Wegner stått til disposisjon for Politidirektoratet, men sa i et intervju med Aftenposten for en tid tilbake at han føler seg som en av politireformens tapere.

I de samme ni årene Wegner var politimester i Bergen, var Jan Gunnar Bøe formann for Bergen politilag. Bøe er også sentralstyremedlem i Politiets Fellesforbund.

- Hvorfor nå, Wegner

— Det Wegner omtaler må ha pågått mer enn i år, det må jo ha skjedd over noen tid. Ikke én eneste gang ble dette temaet tatt opp i møter. Hvorfor ikke? Dette er noe han burde tatt tak imens han var i Bergen. Hvis han hadde nevnt dette, hadde vi selvfølgelig ønsket å gjøre noe med det, sier Bøe.

Bøe presiserer at han er på ferie og ikke har lest Wegners påstander, bare fått dem referert.

Jan Gunnar Bøe sier at det blir gjort feil i politiet, som i alle andre yrker. Men at det omfanget Wegner her snakker om blir «for grovt».

- Wegner glad i mediene

— Hvorfor tror du han kommer med disse uttalelsene nå?

— Det er jo en kjent sak at den beste måten å komme i mediene på er å krisemaksimere. Wegner er glad i å være i mediene. Det er kanskje en måte å markedsføre seg selv på. Han føler nok at han er litt bortgjemt i Politidirektoratet, og syns nok det er kjekt å få være på fjernsyn igjen, sier Bøe.