KARI PEDERSEN

En Kafka-prosess med stadige utsettelser, en styringsgruppe som gikk i oppløsning, en motpart som blandet roller og drev uthalingsteknikk.

Slik beskrev Bergensia Badelands (BB) advokat Rasmus Broch i går siste fase av den årelange prosessen som ledet frem til havari for planene om badeland og 50-meters basseng på Nygårdstangen.

Hørte ingen ting

Vinteren 2001/2002 begynte det virkelig å butte imot. I november 2001 besluttet Bergen Bygg og Eiendom (BBE) å innhente en ekstern konsulentrapport for å vurdere sin del av samarbeidet, nemlig svømmeanlegget.

I påvente av rapporten hører BB ingenting fra kommunen. På et møte som BB fikk til i april — fem måneder seinere - kom det frem at konsulentrapporten forelå allerede 31. januar.

Først 2. mai ble den sendt til BB - uten kommentarer. I rapporten advarte Asplan Viak mot alt annet enn parallell oppføring av de to badeanleggene. Kommunen hadde ennå ikke konkludert med om den klarte det, eller om bassenget måtte komme seinere eller aldri.

På det tidspunktet var det bare to måneder igjen til fristen gikk ut for BB til å gjøre endelig kjøpsavtale.

— Her mistet vi fem måneder, konstaterte Broch.

Året før hadde kommunen på liknende vis holdt tilbake en juridisk gjennomgang av EØS-problematikk rundt prosjektet, la han til.

Kjepper i hjulene

Broch tegnet i går et bilde av en situasjon der kommunen utover i 2002 innså at 50-metersbassenget ble vanskelig å realisere. BB hadde på hånden en svært attraktiv sentrumstomt til spesialpris. BBE prøvde derfor å stikke kjepper i hjulene da BB ville omregulere tomten og bygge boliger på toppen av badelandet.

I den foreløpige kjøpekontrakten sto det at BB fritt kunne disponere tomten, så lenge badeland ble bygget.

I flere brev skrev BBE at BB ikke hadde rett til å bygge boliger på tomten. Kopi av disse brevene gikk til planavdelingen, som skulle behandle omreguleringen.

— Kommunen blandet rollene. BBE som tomteselger hadde ingenting med å legge føringer for hva kommunen som reguleringsmyndighet skulle mene, sa Broch.

Omtrent samtidig med at fristen gikk ut, ble BB advart mot at tomten kunne inneholde mye forurenset masse. Dette mente BBE at BB måtte ta ansvar for.

Byrådet avviste det første forslaget om boliger på toppen av badeland. BB valgte likevel å si ja til tomtekjøpet. Senere samme høst besluttet byrådet å lete etter annen lokalisering av 50-metersbassenget. Deretter hevet BB kontrakten og varslet søksmålet som nå går for retten.