Det mener André Oktay Dahl (H), medlem av justiskomiteen på Stortinget.

– Samfunnet bruker store ressurser på å bekjempe kriminalitet gjennom politi og rettsvesen. Da må man følge opp med god kontroll i fengslene, sier Dahl.

At noen fengsler ikke har røntgenskanner, karakteriserer Dahl på denne måten:

– Det holder ikke mål. Vi har etterlyst tilbakemelding fra regjeringen om hva som gjøres blant annet med rustesting. Man kan ikke bare snakke om åpen soning når enkelte innsatte bruker friheten til narkotikavirksomhet. Det blir ikke bedre rehabilitering av det, sier han.

Jan Arild Ellingsen, en av Frps representanter i justiskomiteen, påpeker at alle offentlige etater ønsker seg mer penger enn de får.

– Utfordringen er like mye å bruke det de har på de riktige oppgavene, og at de prioriterer. Bare å skylde på for lite ressurser er for enkelt, sier han.