— Han lovet å komme oss i møte. Men jeg ser ingenting av løftene igjen i statsbudsjettet, sier Helga Sellevold.

Derfor sender Kamp for de eldre nå et brev til statsministeren og helseministeren.

Hovedkravene er ekstra eldremidler til kommunene og at sykehjemsplasser skal prioriteres like høyt som barnehageplasser.