Halvorsen har tidligere truet med å trekke seg fra politikken dersom målet om full barnehagedekning ikke oppnås innen 1. januar 2008. Nå kan Bergen stikke kjepper i hjulet for henne, og det liker finansministeren dårlig.

Morgen, middag, kveld

– Hvis politisk ledelse i Bergen ikke vil bygge barnehager, da har vi en stor utfordring. Men jeg må jo gå ut fra at de ønsker full barnehagedekning. Da har jeg bare en ting å si til dem: Hold kjeft og jobb. Det kan du sitere meg på, sier Halvorsen til BT.

Byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit sa til BT onsdag at det ville bli slutten av 2008 før Bergen nærmer seg full barnehagedekning. Byrådet forklarer forsinkelsen med at søknadsmassen er større enn forventet, og at det er vanskelig å finne egnede tomter til nye barnehager.

– Den politiske ledelsen i Bergen burde tatt en helt annen offensiv holdning. I Oslo jobber politikerne morgen, middag og kveld med barnehagespørsmålet. Det går an å finne midlertidige løsninger, sier Halvorsen.

Trekker seg ikke

Hun avviser at hun vil trekke seg dersom Bergen ikke klarer målet innen 2007.

– Det jeg har sagt er at hvis jeg ser meg tilbake om fire år, og vi fortsatt ikke har full barnehagedekning, da har vi gjort en for dårlig jobb.

Halvorsen sier at regjeringen vil spille på lag med kommunen for å få bygget barnehagene som trengs. Men det betyr ikke at finansministeren vil gi ekstra midler til Bergen, som har lavest dekning av storbyene.

– Å belønne sinkene, mener du? Nei, vi satser enormt på barnehager og det skal være fullt mulig for kommunen å klare dette innenfor dagens rammer, sier Halvorsen.

Byråd Hans-Carl Tveit sier at både han og de ansatte ofte jobber langt utover kvelden – nettopp med barnehagesaker.

– Halvorsen skal gjerne få lov til å være med meg en dag og se hvor mye tid vi bruker på barnehagesaker. Det er førsteprioritet på min avdeling, sier byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit.