TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no

— Stadig flere kommuner finner det problematisk, vanskelig og dyrt å bruke fagmiljøene ved høyskoler og universitet i sin kompetanseutvikling. Det finner jeg alvorlig, sier utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde i Hordaland til Bergens Tidende.

Ber departementet ta saken Utdanningsdirektøren mener dette er et område Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet nå må gripe fatt i.

Kommunene må spinke og spare og tvinges til å kutte i skolebudsjettene. Samtidig er skolene midt i en utvikling der lærerne trenger fornyelse. Universitet og høyskoler vil på sin side tjene penger på kursvirksomheten og tar stadig høyere pris. 15.000 kroner måtte en kommune ut med for å benytte en høyskolelektor en dag.

— Vi er pålagt å skaffe oss inntekter og bruker satser fastsatt sentralt. Jeg forstår skolenes vanskelige situasjon. Vi prøver å ta hensyn, men har ikke dårlig samvittighet, sier Nils Mæhle, direktør ved Høgskolen i Bergen. Han innrømmer at nær kontakt med skolen er en forutsetning for å utvikle høyskolens eget studietilbud.

For mange dyre kurs - Vi får for mange eksempler på at kurs blir dyre. Her er et marked der flere tilbydere popper opp. "Høg pris, men variabel kvalitet" er karakteristikker vi hører, sier Kjellbjørg Lunde. Hun opplever at universitet og høyskoler er lite villige til å se på oppdrag i skolen som utvikling av egen kompetanse og dermed gjøre det billigere for kommunene. Skolen og høgskolene trenger nærmere kontakt. Kjellbjørg Lunde mener derfor det må være mulig å få til en bedre finansiering. Hun roser imidlertid Høgskolen Stord/Haugesund.

40 prosent ut over det det koster tar høgskolen for å dekke administrative utgifter. Høyskoler og universitet føler seg mellom barken og veden. En avdeling i departementet ønsker at de skal tjene mer, en annen at skolene skal ha rimelige kurs. KUF kritiserer høgskolene for ikke å ha overskudd for sin kursvirksomhet ennå. Staten har satt av store summer til etterutdanning av lærere. Nils Mæhle spør om midlene kommer dit de skal. Han ønsker at mer av midlene kommer direkte til høgskolene.