• Jeg registrerer stadig at det er de mellommenneskelige forholdene og hvordan vi behandler hverandre som betyr noe, sier Tove Linnea Brandvik.

Navn: Tover Linnea Brandvik

Alder: 37 år

Sivil status: Gift, to barn

Yrke: Ordfører

Aktuell: Førte an på Aps landsmøte mot heving av abortgrensen

Tove Linnea Brandvik er en av landets ordførere som styrer kommunen fra rullestolen. Hun har som få andre innsikt i hva kommunale tjenester betyr.

I alle sammenhenger mener hun det er viktig å se personen bak behovet for kommunale tjenester. Folk må behandles ordentlig. Gammeldags høflighet betyr noe.

Krav viktig

Mange i omsorgsyrkene er opptatt av å gi mest mulig hjelp. For brukerne kan det derimot være et mål å ikke trenge hjelp. Tove Linnea Brandvik mener det hele tiden må vurderes hva som er godt på lang sikt. Hun mener det er diskriminerende å ikke stille krav. For den som selv får krav, kan også stille krav tilbake.

I dag strammes det inn på fritidshjelpemidler. Det bekymrer henne. For hjelpemidler gjør det mulig å være aktiv selv. Hun vil heller aktivisere enn passivisere både barn og eldre.

— Hvorfor kjempet du mot utvidelse av abortgrensen?

— Det er ikke rettferdig å la jenter sitte alene med valget etter 12 svangerskapsuke. Her er behov for støtte for å makte omsorg og økonomi i vanskelige situasjoner. Jeg vil ikke ha noe sorteringssamfunn. Det offentlige har et medansvar og må sikre at jenter i Norge behandles mer likt, mener Tove Linnea Brandvik.

— Hvordan oppleves det å være ordfører i en tid da kommunenes økonomi strammes inn?

— Drivkraften for å bli politiker er at vi vil gjøre noe bedre. Innstramming er tøft og frustrerende. Alt blir uforutsigbart. Vi ser hva det lille ekstra betyr i mange sammenhenger. Nå har vi langt mindre å tilby, innrømmer Tove Linnea Brandvik.

Tenke langsiktig

Hun har lagt vekt på både å tenke langsiktig og arbeide kortsiktig. Også Lindås må forberede seg på den store eldrebølgen. Samtidig må den som vekstkommune sørge for et godt oppvekstmiljø. Situasjonen har skapt et tettere forhold til både ansatte og innbyggere. Folk forstår at innstrammingene rammer alle kommuner, ikke bare Lindås. Her reduseres for å overleve. Samtidig må det investeres i bredbånd og energiøkonomisering for å spare penger på lang sikt.

— Hvordan trives du som ordfører?

— Dette er en fantastisk fin jobb, ekstremt variert og mye kjekkere enn jeg hadde drømt om, sier Tove Linnea Brandvik. For å takle den krevende jobben, ser hun at det er viktig å like mennesker og å takle høy puls.

Hun har lært seg å lage noen pustehull for ikke å bli utbrent. Samvær med barna og rolige stunder i familien eller med gode venner er blitt viktigere. Dessuten trives hun med å luke i hagen.

Sammenslåing

Lindås er en kommune mot strømmen når det gjelder vilje til sammenslåing med andre. Mens mange raskt sier bastant nei, sier Lindås et tydelig ja. Tove Linnea Brandvik peker på at Lindås består av mange små kommuner som gikk sammen for 40 år siden. Kommunen vet noe om å ta vare på yttergrensene. Flere av kretsene er større enn nabokommunene. Kommunene i Nordhordland samarbeider på flere felt. Derfor mener Lindås-ordføreren at en sammenslåing kan være naturlig. Hun vil lete etter nye måter å løse felles utfordringer på. Men oppnås det ikke noe bedre ved en sammenslåing, har hun lite sans for den. Å gå sammen med Bergen er for henne ikke noe alternativ.